About

Header Ads

ผู้ว่ากระบี่นำหน่วยงานเกี่ยวข้องเยี่ยมผู้สูงอายุเนื่องในโอกาสปีใหม่มอบสิ่งมอบประกาศเกียรติคุณ

ผู้ว่ากระบี่นำหน่วยงานเกี่ยวข้องเยี่ยมผู้สูงอายุเนื่องในโอกาสปีใหม่มอบสิ่งมอบประกาศเกียรติคุณ
 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 นาฬิกา พันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สาธารณสุขจังหวัด ศูนย์คุ้มครองผู้ไร้ที่พึ่ง จังหวัด บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่ และศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต ได้นำสิ่งของเครื่องนุ่งห่ม เครื่องอุปโภคและบริโภค พร้อมด้วยประกาศเกียรติคุณผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไป ออกไปพบปะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ ถามความทุกข์สุขและความเป็นอยู่ผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไปของจังหวัดกระบี่ รวม 22 คน ในพื้นที่อำเภอเมืองกระบี่ 2 คน อำเภออ่าวลึก 1 คน อำเภอปลายพระยา 1 คน อำเภอเหนือคลอง 8 คน อำเภอเขาพนม 5 คน และอำเภอคลองท่อม 5 คน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2561 ทั้งนี้เพื่อให้ทราบว่าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง มี่ความเป็นห่วงและห่วงใย ทั้งให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ ไม่ได้ทอดทิ้งแต่อย่างใด 
 โดยในวันนี้เป็นการพบปะเยี่ยมเยียน นางเปลี่ยว เพชรทอง อายุ 111 ปี ที่บ้านเลขที่ 77 หมูที่ 4 บ้านถ้ำรอบ ตำบลเขาเขน อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ นายจวน จุนแสง อายุ 100 ปี ที่บ้านเลขที่ 28 / 1 หมูที่ 4 บ้านเขาแก้ว ตำบลคลองยา อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ นางหลงหม๊า บุกโล อายุ 106 ปี ที่บ้านเลขที่ 75 หมู่ที่ 3 บ้านคลองแห้ง ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ และนางส้าเอี้ย วังพล อายุ 106 ปี ที่บ้านเลขที่ 8 หมู่ที่ 4 บ้านนาตีน อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 
 จากการพบปะทราบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ อยู่กับลูกๆและหลานๆ รับประทานอาหารจำพวกผักที่ปลูกเองในครัวเรือน ไม่รับประทานเนื้อ เดินเล่นรอบบ้านได้ด้วยตนเอง และที่สำคัญจะมีหลานๆมาค่อยดูแลและพูดคุยอย่างสนุกสนาน จึงทำให้สภาพจิตใจมีความเข้มแข็งสดชื่นตลอดเวลา ร่างการสมบูรณ์ตามสภาพวัยและพักผ่อนเพียงพอ
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น