About

Header Ads

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ เปิดห้องสมุดอาเซียนใน จังหวัดพัทลุง


กรมอาเซียน  กระทรวงการต่างประเทศ  เปิดห้องสมุดอาเซียนใน  จังหวัดพัทลุง .... เมื่วันที่ 22 กมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. ที่โรงเรียนอนุบาลป่าบอน   อำเภอป่าบอน   จังหวัดพัทลุง   นายวันชัย  จันทร์พร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง กล่าวต้อนรับ นางสาวบุศรา  กาญจนาลัย   รองอธิบดีกรมอาเซียน  กระทรวงการต่างประเทศ  เนื่องในโอกาสได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดห้องสมุดอาเซียน  ให้แก่โรงเรียนอนุบาลป่าบอน   อำเภอป่าบอน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง  เขต  2   ซึ่งเป็นโรงเรียนลำดับที่  34  ที่ได้รับมอบห้องสมุดอาเซียนจากรมอาเซียน  กระทรวงการต่างประเทศ
ทั้งนี้ กรมอาเซียน  กระทรวงการต่างประเทศ  ได้ดำเนินโครงการห้องสมุดอาเซียน  เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนไปข้างหน้า   สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนในระดับเยาวชน  เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนสำหรับชุมชนในพื้นที่  รวมทั้งจะเป็นโรงเรียนต้นแบบให้กับโรงเรียนต่างๆในจังหวัด   ได้พิจารณานำไปประยุกต์ให้เหมาะสมกับพื้นที่ต่อไป  โดยโครงการนี้ได้เริ่มมาตั้งแต่ปี  พ.ศ.2557   จนถึงขณะนี้    
นอกจากนี้ในปีงบประมาณ  2560  กรมอาเซียน  กระทรวงการต่างประเทศ  ได้สานต่อโครงการของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชนตามนโยบายรัฐบาล  โดยได้จัดสร้างและมอบห้องสมุดอาเซียน  เพื่อขยายโอกาสให้กับโรงเรียนที่ยังไม่ได้รับห้องสมุดอาเซียน   จึงได้ตัดเลือกโรงเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา  ที่มีความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับอาเซียน  จำนวน  14  จังหวัด  ได้แก่  ลำพูน  ลำปาง  แพร่  นครศรีธรรมราช  พัทลุง  พิจิตร  กำแพงเพชร  สุพรรณบุรี  พระนครศรีอยุธยา  บุรีรัมย์  สุรินทร์   ศรีสะเกษ  ระยอง  และ  จังหวัดจันทบุรี  รวมทั้งสิ้น  14  จังหวัดทั่วประเทศ    ทั้งนี้  เพื่อสนับสนุนเครือข่ายการตระหนักรู้และการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียนอย่างเป็นระบบ  และเสริมสร้างศักยภาพของโรงเรียนในการปฏิสัมพันธ์กับภาคส่วนต่างๆในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนต่อไป.
……………………………………….....

ภาพ/ข่าว : สุทธิพงษ์ นิ่มนวล
ทศพร ก้อนแก้ว รายงาน
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น