About

Header Ads

กระบี่-ระลึกคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนทำบุญอุทิศให้ผู้เสียชีวิตและมอบทุนการศึกษาบุตร

ระลึกคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนทำบุญอุทิศให้ผู้เสียชีวิตและมอบทุนการศึกษาบุตร
 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 นาฬิกา ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ นายสมโภช โชติชูช่วง ปลัดจังหวัดกระบี่ เป็นประธานพิธีชุมนุมผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกอาสารักษาดินแดนจังหวัดกระบี่ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2561 ครบรอบปีที่ 64 กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดกระบี่ โยมีการทำบุญทางศาสนาพุทธและอิสลาม เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้สมาชิกอาสารักษาดินแดน ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องผืนแผ่นดินไทย และปกป้องรักษาความปลอดภัยของประชาชน และเป็นการทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ทั้งเป็นการระลึกถึงความสำคัญของกองอาสารักษาดินแดน
 วันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ให้พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน และจัดตั้งกองอาสารักษาดินแดน เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2497 ซึ่งจังหวัดกระบี่มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งวันที่ 17 มีนาคมในปีเดียวกัน มีการสั่งใช้สมาชิกปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจปี 2522 จนถึงปัจจุบัน 9 กองร้อยรวมกำลังพล 123 นาย ช่วยเหลือทางราชการร่วมกับฝ่ายปกครองและตำรวจ ในการปราบปรามยาเสพติด รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ช่วยเหลือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การปราบปรามผู้มีอิทธิพล และการจัดระเบียบสังคม
 โอกาสนี้นายสมโภช โชติชูช่วง ปลัดจังหวัดกระบี่ มอบประกาศเชิดชูเกียรติและเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดีให้สมาชิก 3น นาย มอบทุนการศึกษามูลนิธิอาสารักษาดินแดนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ให้แก่บุตรสมาชิก 3 ทุนๆละ 2,500 บาท มอบทุนการศึกษาสมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกระบี่ ให้บุตรสมาชิก 28 ทุนๆละ 3,000 บาท
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น