About

Header Ads

เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตำบลกะลุวอเหนือทั้ง 3 ศูนย์ (มีคลิป)

สำนักงานเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตำบลกะลุวอเหนือทั้ง 3 ศูนย์         

  นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2561 ข้าราชการ พนักงานจ้างเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ  ร่วมกิจกรรมกีฬาสีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ เพื่อให้เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสนใจการเล่นกีฬา และกิจกรรมกลางแจ้งส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกาย ออกกำลังกาย หรือเล่นกีฬาเพื่อสร้างสุขภาพ พลานามัย ที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีพัฒนาการสมวัยประสานความสัมพันธ์และพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กกล้ามเนื้อมัดใหญ่รวมทั้งความสัมพันธ์ของประสาทสัมผัสทั้ง 5 การมองเห็น การได้ยิน การได้กลิ่น การได้ชิม การสัมผัส เสริมสร้างให้เด็กปฐมวัยมีความรักความสามัคคีในหมู่คณะมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างเด็กปฐมวัยและครูผู้ดูแลเด็ก

โดยสามารถทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขสนุกสนานและเพลิดเพลิน ประกอบด้วยกิจกรรมประกวดกองเชียร ์และกิจกรรมกลางแจ้ง เก็บลูกบอลสีใส่ตะกร้า เตะบอลเข้าโกลด์ โยนบอลใส่ตะกร้า วิ่งผลัดผสมชาย-หญิง ชักเย่อ และเดินต่อห่วง สำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสีในครั้งนี้ ประกอบด้วยเด็กปฐมวัยจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือจำนวน 3 ศูนย์ โดยแบ่งออกเป็น 3 สี คือสีเขียว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางมะนาว สีแดงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร และสีม่วงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาตันหยง มีเด็กนักเรียนร่วมโครงการทั้งสิ้น 239 คน

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น