About

Header Ads

สตูล จิตอาสาร่วมบริจาคโลหิตวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดสตูล ประจำปี 2561(มีคลิป)

สตูล จิตอาสาร่วมบริจาคโลหิตวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดสตูล ประจำปี 2561
วันนี้ 23 ก.พ.  61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายนาวี หะยีดอเลาะ สหกรณ์จังหวัดสตูลกล่าวว่าต้องจัดให้มีการรับบริจาคโลหิตก่อนวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดสตูลเพราะมีสมาชิกมาบริจาคจำนวนมากสมาชิกทั้งหมดมาร่วมบริจาคจำนวน 102 คน โดยมีสมาชิกสหกรณ์ ผู้แทนสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จ.สตูลเข้าร่วมบริจาคในครั้งนี้ และมีการมอบของขวัญให้กับสมาชิกเป็นหมอนจากยางพาราที่สหกรณ์ผลิตเอง 
 นายนาวี หะยีดอเลาะ กล่าวต่ออีกว่าในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ของทุกปี ได้มีการจัดงานขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของผู้ให้กำเนิด “สหกรณ์” กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ไม่ใช่เป็นเพียงผู้รับจดทะเบียนเท่านั้น แต่เป็น “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” ผู้ปูพื้นฐานและทรงเป็นกำลังสำคัญในการเผยแพร่และขยายอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์อย่างกว้างขวางทั่วทั้งประเทศยัง เป็นประโยชน์ให้สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อำนวยประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าตราบถึงปัจจุบัน จนได้รับการยกย่องให้เป็น “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” สำหรับการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติปี 2561 นี้ ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้สหกรณ์การเกษตรควนกาหลง จำกัด เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจัดนิทรรศการ พิธีวางพานพุ่มเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ กิจกรรมการบริจาคโลหิต การมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน และงานราตรีสังสรรค์วันสหกรณ์ กิจกรรมดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 “วันสหกรณ์แห่งชาติ” โดยจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี
นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น