About

Header Ads

กองพันทหารราบที่ 1 สร้างบ้านพักอาศัยพระราชทานพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 แก่ผู้ยากไร้ตาบอดสองข้างหูหนวก

กองพันทหารราบที่ 1 สร้างบ้านพักอาศัยพระราชทานพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 แก่ผู้ยากไร้ตาบอดสองข้างหูหนวก
 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 นาฬิกา พันเอก ธนายุทธ สวนกูล ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 15 จังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยนายไพศาล ศรีเทพ นายอำเภอคลองท่อม และจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ ออกพบปะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจเหล่าทหารช่าง กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 15 ที่กำลังดำเนินการก่อสร้างบ้านพักอาศัยพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานให้กับนางติหวา นาวารี อายุ 81 ปี ผู้ยากไร้ด้อยโอกาส ตาบอดสองข้างและหูหนวก มีอาศัยอยู่ในบ้านหรือขนำที่ทรุดโทรมน่าเวทนา รวม 6 ชีวิตกับบุตรชายและบุตรชาว ที่รับจ้างทำงานทั่วไป และหลายสาวที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
การก่อสร้างบ้านพักอาศัยพระราชทานปลูกสร้างในที่ดินของนางติหวา นาวารี บ้านกว้าง 5 เมตร ยาว 17 เมตร เป็นบ้านคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว หลังคามุงกระเบื้อง ฝาผนังกันด้วยปูน พื้นปูน มี 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ  1 ห้องครัว ซึ่งเริ่มทำการก่อสร้างเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ขณะนี้แล้วเสร็จ 80 เปอร์เซ็นต์
ทั้งนี้เนื่องด้วยนางสาวนฤมล นาวารี อยู่บ้านเลขที่ 15 / 8 หมูที่ 10 ตำบลห้วยน้ำขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ซึ่งมีสภาพบ้านเหมือขนำร้างๆเป็นที่หลับนอน ได้ทำหนังสือทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกา ถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อเดือนกรกฎาคม 2558 ได้อาศัยอยู่กับพ่อแม่ ญาติ และยาย ที่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป และที่อยู่อาศัยมีสภาพทรุดโทรมได้รับความเดือดร้อน มีความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือเพื่อให้ครอบครัวสามารถดำรงชีพต่อไปได้ พ่อหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรกกระหม่อม พระราชทานบ้านพักอาศัยให้ โดยให้กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 15 จังหวัดกระบี่ ดำเนินการก่อสร้าง
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น