About

Header Ads

เกาะแห่งการอ่าน (กลุ่มละครมาหยา) ศูนย์สื่อสารเด็กไทยมุสลิม สร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านในชุมชนท้องถิ่น ( SMART Reading )

เกาะแห่งการอ่าน (กลุ่มละครมาหยา) ศูนย์สื่อสารเด็กไทยมุสลิม องค์กรสาธารณะประโยชน์ ในเครือข่ายศูนย์ประสานงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านในชุมชนท้องถิ่น ( SMART Reading ) โดยแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. 8 มกราคม 2561 เวทีการพูดคุยเพื่อร่วมกันเลือกสรรงานนวัตกรรม และงานนำร่องสำคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านมานำเสนอในการร่วมจัด มหกรรมการอ่านแห่งชาติ ภายใต้ชื่อ ตอน มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัย นายปริวัตร กิจนิตย์ชีว์ ประธานโครงการเกาะแห่งการอ่าน พร้อมด้วยนายฮาริส มาศชาย หัวหน้าศูนย์สื่อสารเด็กไทยฯ ได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมการจัดมหกรรมการอ่านแห่งชาติขึ้นเป็นปีแรก เกาะแห่งการอ่าน ได้นำเสนอแนวคิดและรูปแบบการจัดงานภายใต้ การหนุนเสริมแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ของ สนง.วัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ และ กิจกรรมการหนุนเสริมกองทุนหนังสือดีเพื่อน้องในพื้นที่ห่างไกลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของบ้านอ่านยกกำลังสุข ของกองทุนฯเด็ก โดยสนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ มหกรรมการอ่านแห่งชาติ ตอน มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัย กำลังจะเริ่มขึ้น 10-11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ชั้น 2. แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มักกะสัน เกาะแห่งการอ่าน จังหวัดกระบี่ ร่วมเป็นส่วนสำคัญของการผลักดันการอ่านในเด็กปฐมวัยสร้างความยั่งยืนและมั่งคงของประเทศชาติ .. #หนังสือคือของขวัญทุกวันทุกโอกาส
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น