About

Header Ads

กฟผ.ยืนยันรัฐบาลและกระทรวงพลังงานให้เดินหน้าธุรกิจการจัดหา LNG ตามโครงการ FSRU และนำเข้า LNG เพื่อสร้างความมั่งคงด้านพลังงานให้กับประเทศ

กฟผ.ยันเดินหน้าธุรกิจ LNG ร่วมสร้างความมั่นคงพลังงานไทย 
                                                                                                                                                                                                                               
         กฟผ.ยืนยันรัฐบาลและกระทรวงพลังงานให้เดินหน้าธุรกิจการจัดหา LNG ตามโครงการ FSRU และนำเข้า LNG เพื่อสร้างความมั่งคงด้านพลังงานให้กับประเทศ พร้อมสนับสนุนสร้างการเติบโตของ กฟผ. จากธุรกิจใหม่ๆ                                                                                                 
        นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการ กฟผ. ชี้แจงถึงกรณีที่มีการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ของ กฟผ.ไม่ชัดเจนนั้น   ขอยืนยันว่า กฟผ. ได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาลให้ดำเนินการเกี่ยวกับการนำเข้าก๊าซ LNG แบ่งเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย มอบหมายให้ กฟผ.เป็นผู้ดำเนินโครงการก่อสร้างสถานีกักเก็บและแปลงสภาพก๊าซธรรมชาติเหลวแบบลอยน้ำ (FSRU) ในพื้นที่อ่าวไทยตอนบน ขนาด 5 ล้านตันต่อปี ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 รับทราบตามมติของ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559   และให้ กฟผ. ดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมจัดหาและนำเข้า  LNG ในปริมาณไม่เกิน 1.5 ล้านตันต่อปี ให้แล้วเสร็จภายในปี 2561 เพื่อนำก๊าซ LNG ไปใช้กับโรงไฟฟ้าของ กฟผ.  ซึ่ง กพช. ได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560
                                                                                         
      สำหรับความคืบหน้าของโครงการ FRSU ปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษารายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) โดยได้เริ่มจัดรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 ไปแล้วตั้งแต่ปลายปี 2560 และจะดำเนินรับฟังความคิดเห็น แล้วเสร็จในเดือนมกราคมนี้ พร้อมทั้งอยู่ระหว่างทำการศึกษาการสำรวจและออกแบบงานวิศวกรรม (FEED)ควบคู่กันไป
                                                                                                                                               
       ส่วนการดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมจัดหาและนำเข้า LNG  จำนวน 1.5 ล้านตันปัจจุบัน กฟผ. ได้รับสิทธิ์ในการใช้คลังเก็บก๊าซของบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด  เป็นระยะเวลา 38 ปี และสัญญาจะสิ้นสุดลงในปี 2599  รวมถึงระบบท่อของ ปตท.   โดยการนำเข้าLNG ดังกล่าวจะนำไปใช้ในการผลิตไฟฟ้า ที่ โรงไฟฟ้าพระนครใต้ โรงไฟฟ้าบางปะกง และ โรงไฟฟ้าวังน้อย
                                                                                                                                                                                                                                 
         นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวว่า การจัดหา LNG นับเป็นธุรกิจใหม่ของ กฟผ. ที่ทั้งรัฐบาลและกระทรวงพลังงานให้การสนับสนุน เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศชาติ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างโอกาสและรุกเข้าสู่ธุรกิจใหม่ๆในอนาคตอีกด้ว
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น