About

Header Ads

เลขาธิการ กช.ลงพื้นที่ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส เปิดโครงการเสริมสร้างความเข้าในในสถานศึกษา ภายใต้ชื่อ “กิจกรรมสานสัมพันธ์ชุมชนสู่สถานศึกษา”

เลขาธิการ กช.ลงพื้นที่ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส เปิดโครงการเสริมสร้างความเข้าในในสถานศึกษา ภายใต้ชื่อ “กิจกรรมสานสัมพันธ์ชุมชนสู่สถานศึกษา”

             28 ม.ค 60 ดร.พะโยม ชินวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ลงพื้นที่ อ.แระ จ.นราธิวาส เปิดโครงการเสริมสร้างความเข้าในในสถานศึกษา กิจกรรมสานสัมพันธ์ชุมชนสู่สถานศึกษา โดยมี ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส รองผู้อำนวยการสำนักงานกรศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนดารุสสาลาม อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 
             นางนูรีฮัน เร็งมา ผู้อำนวยการโรงเรียนดารุสสาลาม กล่าวว่า โรงเรียนดารุสสาลามกำหนดจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในสถานศึกษาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเสริมสร้างความเข้าในในสถานศึกษา ภายใต้ชื่อ “กิจกรรมสานสัมพันธ์ชุมชนสู่สถานศึกษา” ภายในงานมีการจัดกิจกรรม ๒ ส่วน ประกอบด้วย กิจกรรมภาคเวที เป็นการผสมผสานและบูรณาการระหว่างนักเรียนจากสถานศึกษาตาดีกาและนักเรียนของโรงเรียนดารุสสาลาม การขับร้องเพลงอนาซีด การบรรยายทางศาสนา และกิจกรรมภาคสนาม เป็นการจัดแสดงนิทรรศการชองโรงเรียน ภายใต้ชื่อ “ดารุส 4.0”การแสดงผลงานนักเรียนในแต่ละโปรแกรมการเรียน โดยแบ่งการออกเป็นกลุ่มสาระต่างๆ   
              สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ชุมชนเกิดความศรัทธา ความพึงพอใจ เชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของโรงเรียนสู่ชุมชน อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียนอีกทางหนึ่งด้วย            

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น