About

Header Ads

ตัวแทนเครือข่ายประชาชนจังหวัดกระบี่ แถลงจุดยืนสนับสนุนโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ ย้ำความคิดต่างแต่ไม่แตกแยก(มีคลิป)

ตัวแทนเครือข่ายประชาชนจังหวัดกระบี่ แถลงจุดยืนสนับสนุนโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่

วันนี้ (28 มกราคม 2561) เวลา 12.00 น. ตัวแทนเครือข่ายประชาชนในพื้นที่จังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยประชาชน จังหวัดกระบี่ นำโดย นายฐานิส เอ่งฉ้วน ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ แถลงจุดยืนเพื่อแสดงเจตนารมณ์ที่จะสนับสนุนให้มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ เนื่องจากเป็นความต้องการของประชาชนในพื้นที่จังหวัดกระบี่อย่างแท้จริง ซึ่งต้องการความมั่นคงทางพลังงานและไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับทั่ว 14 จังหวัดภาคใต้เหมือนในอดีตที่ผ่านมา จนก่อให้เกิดความเสียหายไปทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยว ทั้งนี้พลังงานไฟฟ้าถือเป็นปัจจัยหลักที่ต้องมีความมั่นคงและเชื่อถือได้ จึงจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวได้ ณ วัดคลองขนาน ก่อนเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น ของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Public Scoping หรือ ค.1) โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ณ ที่ทำการ อบต.คลองขนาน ต.คลองขนาน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
นัฎฐพงษ์ ศรีปล้อง-รายงาน
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น