About

Header Ads

นราธิวาสจัดงานวันครูพร้อมระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ที่ล่วงลับแล้ว(มีคลิิป)

นราธิวาสจัดงานวันครูพร้อมระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ที่ล่วงลับแล้ว วันที่ 16 ม.ค.61 ที่โรงเรียนนราสิขาลัย อ.เมือง จ.นราธิวาส นายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเนื่องในวันครูครั้งที่62 ปี2561 โดยมีคณะครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่นราธิวาส มีการอ่านสารจากประธานกรรมการคุรุสภา เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 62 สวดคำฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ทำนองสรภัญญะ คำปฏิญาณตนและเชิญผู้ร่วมพิธียืนสงบนิ่ง1นาที เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่ล่วงลับ จากนั้น นายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา มอบเกียรติบัตร/โล่ แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษ นายณัฎฐ์พัชร์ ศรีสงข์ รักษาการผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต1 กล่าวว่า ครูเป็นปูชนียบุคคลที่มีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ จึงเห็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะอย่างสูง ความพยายามและความตั้งใจในการส่งเสริมพัฒนาและยกย่องครูทั้งระบบของกระทรวงศึกษาธิการไม่อาจสำเร็จลงได้ หากไม่ได้รับการตอบรับหรือความร่วมมือความแข็งขันกับครู ผู้บริหารทุกระดับ และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในการประสานเพื่อช่วยกันขับเคลื่อนการศึกษาของชาติให้ก้าวหน้า หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน รวมพลังสร้างสรรค์ที่จะร่วมกันพัฒนาเด็ก เยาวชน และการศึกษาของชาติตลอดไป ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น