About

Header Ads

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการพัฒนาระบบส่งนครหลวงและปริมณฑล พร้อมคณะตรวจเยี่ยมงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงบางปะกง


ตรวจเยี่ยมงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงบางปะกง
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 นายประวิทย์ เลิศโกวิทย์ ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาระบบส่งนครหลวงและปริมณฑล นายชัยโรจน์ ปานพรหมมินทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการพัฒนาระบบส่งนครหลวงและปริมณฑล พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงบางปะกง (แห่งใหม่) โดยมีนายจตุพร ยืนยงค์ หัวหน้าหน่วยก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงปริมณฑล พร้อมผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องและผู้ควบคุมงานให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน หลังจากนั้นได้เดินทางตรวจเยี่ยมงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงฉะเชิงเทรา 2 โดยมีนายสุนาท เธียรหิรัญ หัวหน้าหมวดโยธาสถานีไฟฟ้าแรงสูงนครหลวง โครงการพัฒนาระบบส่งนครหลวงและปริมณฑล ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ เมื่องานดังกล่าวแล้วเสร็จ จะช่วยเสริมความมั่นคงของระบบส่งไฟฟ้าในเขตภาคตะวันออก เพื่อรองรับการขยายตัวด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และธุรกิจการท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น

-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น