About

Header Ads

เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขโรงพยาบาลสุขภาพตำบลสากอ เร่งฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายป้องกันไข้เลือดออก หลังฝนตกต่อเนื่อง

เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขโรงพยาบาลสุขภาพตำบลสากอ เร่งฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายป้องกันไข้เลือดออก หลังฝนตกต่อเนื่อง พบไข้เลือดออกเริ่มแพร่ระบาดในหลายพื้นที่หมู่บ้าน
            วันที่ 31 ม.ค 61 นางจิรนัน อังคารวัลย์ หัวหน้าโรงพยาบาลสุขภาพตำบลสากอ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส  เปิดเผยว่า หลังฝนได้ตกติดต่อกันมาหลายวัน ทางเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขโรงพยาบาลสุขภาพตำบลสากอ ได้นำเครื่องฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ออกฉีดพ่นตามแหล่งที่เป็นที่อยู่อาศัยของยุงลาย ในบ้าน บริเวณบ้าน และแหล่งที่มีน้ำกักขัง  ซึ่งเป็นที่เพาะพันธุ์เชื้อไข้เลือดออกในพื้นที่ทั้ง 12 หมู่บ้าน ของตำบลสากอ เพื่อเป็นการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก  

           นอกจากนี้ ยังมีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน หรือ อสม.เข้าไปให้คำแนะนำ กับประชาชน เพื่อให้ประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ถูกวิธี อย่างเหมาะสม และเป็นแกนนำให้ประชาชนเกิดพฤติกรรมในการทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ                  

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น