About

Header Ads

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส กับการนำร่องต่อยอดผลิตภัณฑ์จากชาเจ๊ะเหม สู่สินค้าระดับพรีเมี่ยม

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส กับการนำร่องต่อยอดผลิตภัณฑ์จากชาเจ๊ะเหม สู่สินค้าระดับพรีเมี่ยม
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส หน่วยจัดการศึกษาอำเภอสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการทำผลิตภัณฑ์จากชาเจ๊ะเหม ระหว่างวันที่ 27 – 28 มกราคม 2561 ณ ศูนย์ชาเจ๊ะเหม ม.3 ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส โดยมีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 38 คนซึ่งได้วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในการทำสบู่มาสอนกลุ่มสตรี
นายยุทธนา พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้กล่าวว่า “จากการที่บุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้สำรวจพื้นที่และพบกับกลุ่มสตรีบ้านเจ๊ะเหม ม.3 ต.แว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส พบว่าพื้นที่ตำบลแว้ง มีชาพื้นเมืองที่มีชื่อว่าชาเจ๊ะเหม ซึ่งเป็นชาที่มีสรรพคุณในด้านการต่อต้านสารอนุมูลอิสระ ทำให้ผู้ที่บริโภคมีผิวพรรณที่สดใส และกลุ่มสตรีได้ผลิตชาเจ๊ะเหมเป็นอาชีพเสริมแต่จำหน่ายในพื้นที่สร้างรายได้กับรายรับไม่สอดคล้องกันและมีเพียงผลิตภัณฑ์เดียวนั้นก็คือชาเจ๊ะเหม ด้วยเหตุนี้วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จึงลงไปส่งเสริมให้ความรู้ในการแปรูปผลิตภัณฑ์จากชาเจ๊ะเหม ซึงเป็นผลผลิตภัณฑ์ในชุมชนให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นและตั้งเป้าในการพัฒนาต่อผลิตภัณฑ์ชาเจ๊ะเหม จากผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมี่ยนต่อไป โดยมีเป้าหมายขยายตลาดไปถึงประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซียในอนาคตแนใกล้นี้
ด้านนายสาคร ปานจีน หัวหน้าหน่วยจัดการศึกษาอำเภอสุไหงโก-ลก/ผู้รับผิดชอบโครงการได้กล่าวว่า “การดำเนินการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์เดิมของกลุ่มสตรีที่มีอยู่เดิมให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยใช้วัตถุดิบที่อยู่ในชุมชนเป็นวัตถุดิบหลัก เพื่อให้กลุ่มสตรีมีความรู้ความสามรถในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากชาเจ๊ะเหมให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าที่เพิ่มขึ้น และสามารถสร้างรายได้เพิ่มจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากชาเจ๊ะเหม”
การอบรมเชิงปฏิบัติการการทำผลิตภัณฑ์จากชาเจ๊ะเหม ได้แบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2561 เป็นการแปรรูปผลิตภัณฑ์สบู่จากชาเจ๊ะเหม และวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561 จะเป็นการแปรรูปผลิตภัณฑ์สครับขัดผิวจากชาเจ๊ะเหม ซึ่งนอกจากการแปรรูปชาเจ๊ะเหมวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจะมีต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนอื่นๆต่อไปเพื่อสร้างรายได้และความมั่นคงต่อไป                           
 ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น