About

Header Ads

สนง.พลังงานปราจีนบุรี กระทรวงพลังงาน เดินหน้า โครงการเพิ่มสมรรถนะบริหารจัดการพลังงาน(มีคลิป)

สนง.พลังงานปราจีนบุรี กระทรวงพลังงาน  เดินหน้า โครงการเพิ่มสมรรถนะบริหารจัดการพลังงาน พาสื่อฯ ชมเตาเศรษฐกิจประยุคก์ ลดต้นทุนการผลิตได้ 50 เปอร์เซ็นต์
     วันนี้ (22 ม.ค.2561) นายธนาศักดิ์  สระทอง พลังงานจังหวัดปราจีนบุรี  นำคณะสื่อมวลชนในจังหวัดปราจีนบุรี เข้าชมการใช้เตาเศรษฐกิจประยุกต์ (แบบร่วมใจ)  หรือเตาชีวมวล ที่ทางกรมพลังงานได้ส่งเสริมและสนับสนุนในการผลิตกระยาสารท เพื่อช่วยชุมชนลดรายจ่ายในด้านพลังงาน และเป็นการสร้างรายได้ที่ยั่งยืน โดยในวันนี้ได้เข้าเยี่ยมชม โรงงานผลิตกระยาสารทสุวรรณา ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นสินค้าโอทอป ระดับ 4 ดาว ของจังหวัดปราจีนบุรี  ได้มาตรฐาน Primary  GMP ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลด้านอาหาร โดยที่ ทาง โรงงานกระยาสารทสุวรรณา เป็นโรงงานที่ได้นำเตาเศรษฐกิจประยุกต์ (แบบร่วมใจ)  หรือเตาชีวมวลมาใช้ในการผลิตกระยาสารท ทำให้ช่วยลดการใช้พลังงานลงสูงถึง 50 เปอร์เซ็นต์ และยังลดค่าใช้จ่ายได้มากกว่า 7.300 บาทต่อปี  ซึ่งผลการลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ส่งผลให้ทางโรงงานกระยาสารทสุวรรณา มีผลกำไรมากขึ้น
            สำหรับเตาเศรษฐกิจประยุต์ (แบบร่วมใจ) ที่กระทรวงพลังงานส่งเสริมให้ใช้นี้ จะช่วยให้ประหยัดเงินที่จะหาซื้อเชื้อเพลิงหุงต้ม โดยสามารถนำวัสดุที่ทิ้งเปล่าประโยชน์มาใช้เป็นเชื้อเพลิงได้เป็นอย่างดี ทั้งเศษหญ้า ฟางข้าว ใบไม้ แกลบ ขี้เรื่อย ต้นอ้อย ซังข้าวโพด และต้นมันสำประหลัง เป็นต้น
             ภายหลังพาสื่อมวลชนเข้าชมการใช้เตาเศรษฐกิจประยุกต์ (แบบร่วมใจ) แล้ว นายธนาศักดิ์  สระทอง เปิดเผยถึงการให้การสนับสนุนกับกลุ่มชุมชนที่มีความสนใจว่า ทางพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี ยินดีและพร้อมให้คำแนะนำในการสร้างเตาเศรษฐกิจ (แบบร่วมใจ) โดยจะมีวิทยากร หรือผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำตั้งแต่การออกแบบที่เหมาะสม ขนาดที่ต้องการรวมทั้งงบประมาณในการสร้าง ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามไปที่ สำงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี หมายเลขโทรศัพท์  037 – 454466 ในเวลาราชการ
** ชนพล ติบรรณ์ / รายงาน

-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น