About

Header Ads

อำเภอบาเจาะจัดงานวันเด็กเพื่อเด็กพิเศษให้มีกำลังใจในการดำรงชีวิตอยู่กับสังคมได้อย่างมีค วามสุข

อำเภอบาเจาะจัดงานวันเด็กเพื่อเด็กพิเศษให้มีกำลังใจในการดำรงชีวิตอยู่กับสังคมได้อย่างมีค วามสุข

ที่ว่าการอำเภอบาเจาะ อำเภอเจาะ จ.นราธิวาส นายจิรัสย์ ศิริวัลลภ  นายอำเภอบาเจาะได้เป็นประธานพิธีเปิดงานวันเด็กเพื่อเด็กพิเศษโดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนร่วมในพิธีจำนวนมาก

การจัดกิจกรรมวันเด็กเพื่อเด็กพิเศษในครั้งนี้เพื่อต้องการให้เด็กเยาวชนผู้ที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายได้รับโอกาสในการที่จะดำรงชีวิตอยู่อย่างมีความสุขในทุกๆด้านและได้มีกิจกรรมวันเด็กเช่นเด็กปกติทั่วไป และก่อให้เกิดกำลังใจในการดำรงชีวิตอยู่กับสังคมได้อย่างมีความสุขรวมทั้งยังเป็นการแสดงถึงความสมัคสมานสามัคคี โดยมี นายอำเภอบาเจาะ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต่างกันใส่ชุดนักเรียนเพื่อความสนุกสนาน

นายจิรัสย์ ศิริวัลลภ  นายอำเภอบาเจาะ ได้กล่าวว่า วันเด็กที่อื่นเขาจัดกันหมดแล้วในช่วงที่ผ่านมาและได้เห็นน้องๆและครอบครัวที่มีบุตรหลานเป็นเด็กพิเศษโอกาสที่จะเข้าถึงกิจกรรมเหมือเด็กทั่วไปนั้นจะจำกัดไม่ว่าจะเป็นการเกดินทางหรือการร่วมกิจกรรม ฉะนั้นแต่ละส่วนของอำเภอบาเจาะครรที่จัดกิจกรรมเป็นการเฉพาะเพื่อให้น้องๆเด็กพิเศษได้เข้าถึงกิจกรรมและการเครือข่ายของผู้ปกครองและสร้างเครือข่ายของผู้ดูแลอีกด้วย

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น