About

Header Ads

กระบี่-ภูเก็ต ร่วมมือ ในการป้องกันและรักษาความปลอดภัยทางทะเลอันดามันและหารือการแก้ไขปัญหาอุบัติภัยทางทะเล

จังหวัดกระบี่ และจังหวัดภูเก็ต ประสานความร่วมมือ ในการป้องกันและรักษาความปลอดภัยทางทะเลอันดามันและหารือการแก้ไขปัญหาอุบัติภัยทางทะเล ของกลุ่มภาคใต้อันดามัน เพื่อบูรณาการการทำงานในภาคการท่องเที่ยว อย่างยั่งยืน
  เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น ที่ห้องประชุมโรงแรมพีพีไอส์แลนด์คาบาน่า เกาะพีพี ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี อภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พลตำรวจตรี บุญทวี โตรักษา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ นำหัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งจากจังหวัดกระบี่และจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมประชุมหารือ การป้องกันและรักษาความปลอดภัยทางทะเล และการแก้ไขปัญหาอุบัติภัยทางทะเลของกลุ่มจังหวัดอันดามัน เพื่อบูรณาการร่วมกันรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวทางทะเลในพื้นที่จังหวัดกระบี่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่เกาะพีพี ให้ได้รับความปลอดภัยสูงสุด
 โดยในที่ประชุมทางจังหวัดกระบี่เสนอให้จังหวัดภูเก็ตแก้ปัญหาเรื่อง เรือสปีดโบ้ทจอดไม่เป็นระเบียบ  ทอดสมอลงในแนวปะการังได้รับความเสียหาย ตรวจสอบลูกเรือที่ไม่มีประสบการ และมีสารเสพติด ไกด์ทัวร์ไม่มีความรู้ชักชวนนักท่องเที่ยวทำผิด เช่นจับหอยมือเสือมาประกอบอาหาร ทำลายสัตว์น้ำในหวงห้ามเป็นต้น และที่สำคัญเรือสปีดโบทส่วนใหญ่ไม่มีความพร้อมจะนำนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเกาะพีพี สร้างปัญหาความเดือดร้อนให้เกาะพีพีและชาวกระบี่เป็นประจำทุกปี ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้รับเรื่องไปแก้ไขให้
       
ด้านจังหวัดภูเก็ตให้จังหวัดกระบี่จัดทำบัญชีรายชื่อนักท่องเที่ยว จำนวน ชื่อบริษัทเรือ บริษัทประกันภัย ก่อนที่จะให้เรือออกจากเกาะพีพีไปยังจังหวัดภูเก็ต พร้อมแจ้งให้จังหวัดภูเก็ตทราบทุกครั้ง เมื่อเกิดอุบัติเหตุสามารถจะรู้จำนวนคนที่แน่นอนในการออกค้นหาได้อย่างรวดเร็ว ด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ได้รับเรื่องไปแก้ไขให้เช่นกัน
นอกจากนี้ยังบูรณาการ นำเทคโนโลยีติดตามตัว ริสแบน มาใช้กับนักท่องเที่ยวรายบุคคล และระบบการติดตามเรือ Ais/Gps.  การดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ติดตั้งไฟล์เสียงบนเรือ จัดทำคู่มือลูกเรือ การอบรมลูกเรือ การประชุมผู้ประกอบการเดินเรือ และการมีหนังสือเสนอแนะไปยังหน่วยเหนือ ขอแก้ไขระเบียบ กฏหมาย ให้มีบทลงโทษที่หนักขึ้นกับลูกเรือและผู้ประกอบการเดินเรือที่กระทำผิดกฏหมาย
                                                    
  ว่าร้อยตรีอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวหลังเสร็จสิ้นการประชุมหารือว่า เรื่องการบูรณาการร่วมกันในท้องทะเลอันดามัน ด้านของข้อมูลเรือ ข้อมูลลูกเรือ ข้อมูลนักท่องเที่ยว ต้องมีข้อมูลเดียวกัน เมื่อเกิดปัญหาขึ้นสามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้ เชื่อมโยงการประสานการปฏิบัติโดยเฉพาะการตรวจสอบ กรณีเรือไม่พร้อม จะไม่ให้ออกจากท่า รวมถึงกัปตันและลูกเรือต้องมีความพร้อมปฏิบัติงาน ที่สำคัญจะต้องไม่เสพยาเสพติด ต้องอยู่ในสภาพพร้อมสมบูรณ์ที่จะพานักท่องเที่ยวไปสู่ความปลอดภัย ยังเป้าหมายปลายทาง ส่วนปัญหาผู้ประกอบการเรือจังหวัดภูเก็ต สร้างปัญหาให้กับเกาะพีพีจังหวัดกระบี่มีหลายประเด็นเช่น เรื่องขยะ น้ำเสีย การจอดเรือ ทำให้นักท่องเที่ยวไม่สามารถลงเล่นน้ำได้ ตลอดจนปัญหาอื่นๆเช่น ผู้ประกอบการมีการยืมเรือ  เช่าเรือกัน ทำให้ยากต่อการควบคุม เมื่อเกิดเหตุขึ้นมาไม่รู้ว่าเป็นเรือของใคร เพราะฉะนั้นในหลายๆข้อมูลเหล่านี้ทางจังหวัดภูเก็ต ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ต้องไปดำเนินการอีกครั้งหนึ่ง ต่อไปจะมีมาตรการบังคับถ้าผู้ประกอบการไหนฝ่าฝืนบ่อยๆ เรื่องของการอนุญาตต่างๆก็จะมีการเพิกถอนใบอนุญาติด้วย ส่วนเรือสปีดโบทที่ใช้ถังน้ำมันเป็นแบบแกลนลอน ได้เร่งให้เจ้าท่าภูมิภาคควบคุมและกำกับดูแลตามความเหมาะสมและปลอดภัยตามหลักมาตรฐาน ซึ่งต้องมีการพูดคุยกันในระดับนโยบายเพื่อแก้ไขกฎหมายให้มีผลบังคับใช้ให้มีบทลงโทษที่หนักขึ้น ซึ่งเรื่องนี้อธิบดีกรมเจ้าท่าได้มีการพูดคุยกับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตแล้ว       

ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง รายงาน
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น