About

Header Ads

กระบี่-จัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ ทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ โครงการ Big Cleaning Day หนองทะเลสะอาดตา(มีคลิป)

อบต.หนองทะเลร่วมกับภาครัฐ เอกชน สถานประกอบการ สถานศึกษา และ ประชาชน ในพื้นที่จัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ ทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ  โครงการ Big Cleaning Day  หนองทะเลสะอาดตา

วันที่ 19 ธันวาคม 2560
ที่ศาลาเฉลิมพระเกียรติหาดคลองม่วง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ พันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ ตามโครงการ Big Cleaning Day  หนองทะเลสะอาดตา โดยมีองค์กรภาครัฐ ทหาร ตำรวจ ภาคเอกชน จากผู้ประกอบการโรงแรม รีสอร์ท  สถานศึกษา และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม กว่า 300 คน 

โดย ได้ร่วมกันเก็บกวาดขยะ บริเวณชายหาดคลองม่วง สถานประกอบการ ชุมชน และ ถนนเส้นทางไปยังพระตำหนักแหลมหางนาค เพื่อความสะอาดสะดวกปลอดภัยในการสัญจรไปมาของพี่น้องประชาชน  และนักท่องเที่ยว  และทำการล้างถนน  ผิวจราจร  ฟุตบาท ตลอดแนวยาวทั้งสองฝั่งถนน เพื่อรักษาความสะอาด บริเวณแหล่งท่องเที่ยวและชุมชน  โดยขยะที่เก็บได้ในวันนี้ ได้ให้รวบรวมใส่ถุงดำ นำไปกำจัดทำลายต่อไป

นายสุขกาย จันทร์อ่อน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทะเล กล่าวว่า สำหรับกิจกรรม Big Cleaning Day อบต.หนองทะเล ได้ร่วมกับภาครัฐ  เอกชน และประชาชน  จัดขึ้นเป็นประจำ พร้อมทั้งรณรงค์ให้เยาวชนมีจิตสำนึกในการรักษาความสะอาด เนื่องจากพื้นที่ตำบลหนองทะเล เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อ ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาพักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก 

พร้อมกันนี้ได้รณรงค์ให้นำขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ให้เหลือขยะที่ต้องนำไปกำจัดให้น้อยที่สุด  พร้อมทั้งขอความร่วมมือ ภาครัฐ ภาคเอกชน พี่น้องประชาชน ช่วยกันรักษาความสะอาด สถานที่ทำงาน อาคารบ้านเรือน ชุมชน  เพื่อให้พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวในทุกฤดูกาล
ข้อมูล/ภาพ/ข่าว
ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง รายงาน
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น