About

Header Ads

นราธิวาส-อ.รือเสาะ รวมพลคน อสม.895 คน จาก 9 ตำบล จัดกิจกรรมวัน อสม.แห่งชาติ

อ.รือเสาะ รวมพลคน อสม.895 คน จาก 9 ตำบล จัดกิจกรรมวัน อสม.แห่งชาติ
     
ณ สวนกาญจนาภิเษก อำเภอรือเสาะ จ.นราธิวาส นายวิชาญ ชัยเศรษฐ์สัมพันธ์ นายอำเภอรือเสาะ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวัน อสม.แห่งชาติ ปี 2561 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อสม.จาก 9 ตำบล จำนวน 729 คน ร่วมงาน
      นายวิชาญ ชัยเศรษฐ์สัมพันธ์ นายอำเภอรือเสาะ กล่าวว่า ตนรู้สึกตระหนักดีถึงความเสียสละของท่านทั้งหลาย. ได้อุทิศตนร่วมใจ ปฎิบัติงานเ อันก่อให้เกิดปรดโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมกระทรวงสาธารณสุข.  มีนโยบายจะพัฒนาความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนด้านสุขภาพอนามัย.  อันเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ก่อให้เกิด  การพัฒนาด้านอื่นต่อไป และงานนี้ก็เป็นผลสืบเนื่องมา จากการทำงานของท่านทั้งหลายที่ได้เสียสละเวลา  กำลังกาย. กำลังใจ  ด้วยดีเสมอมา. นับเป็นสิ่งที่ควรค่าแกการยกย่อง สรรเสริญเป็นอย่างยิ่ง  อย่างไรก็ตามก็ยังต้องอาศัย  ท่านทั้งหลาย  เพื่อเป็นกำลังสำคัญต่อไป ในการที่จะทำให้ประชาชน  ในหมู่บ้านของท่าน  เกิดความรู้  ความเข้าใจ ที่ถูกต้อง และ ปฎิบัติเพื่อเสริสร้างสุขภาพ อานามัยที่ดีแก่ตนเอง  ครอบครัวตลอดถึงชุมชนโดยส่วนรวม เพื่อเป้าหมายการบรรลุสุขภาพดี ถ้วนหน้าอย่างยั่งยืนตลอดไป
        “ในโอกาสนี้ ผมขอแสดงความยินดี  ต่อผู้ที่ได้รับรางวัล อาสาสมัครสาธาณสุขดีเด่น ทุกคน ขอให้ทุกท่านที่ได้รับรางวัล  แ ละผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รักษาความดีนี้ไว้.  เป็นมรดกสืบทอดแก่ลูกหลาน. ต่อไป”
        ด้านนายอับดุลรอเซะ ซาและ ประธาน อสม.อ.รือเสาะ กล่าวว่า การจัดงานวัน อสม.แห่งชาติ ปี 2561 ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ อสม.ให้เป็นที่ประจักแก่ประชาชนถึงผลงานการพัฒนาด้านสาธารณสุขของ อสม.ทั้งหลาย ซึ่งพวกเราทุกคนรู้สึกเป็นเกียรติและซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่ง และ อสม.อ.รือเสาะทุกคนขอยืนยันว่า เราจะร่วมมือร่วมใจในการทำงานร่วมกับหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อที่จะช่วยให้ประชาชนในพื้นที่ อ.รือเสาะ มีความเป็นอยู่ที่ดี มีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจเพื่อจะเป็นพลเมืองที่ดีและมีคุณภาพของประเทศชาติสืบไป
 โดยในการจัดงานในวันนี้ ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอรือเสาะ โรงพยาบาลรือเสาะ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง และเทศบาลตำบลรือเสาะ พร้อมทั้งภาคเอกชนให้การสนับสนุน โดยอำเภอรือเสาะ มี อสม.ทั้งสิ้น จำนวน 895 คน จาก 9 ตำบล

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น