About

Header Ads

สตูล พ.อ.นิคม ทองอินทร์แก้ว ผบ.ร.5 พัน.2 นำกำลังพลกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล (มีคลิป)

สตูล พ.อ.นิคม ทองอินทร์แก้ว ผบ.ร.5 พัน.2 นำกำลังพลกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล และเดินสวนสนามที่ค่ายเสนาณรงค์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ประจำปี 2561เนื่องในวันกองทัพไทย อย่างยิ่งใหญ่ มีประชาชนและนักท่องเที่ยวสนใจเข้าร่วมชมนับพันคน
          วันนี้ 19 ม.ค.61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่18ม.ค.2561ที่ผ่านมา ณ ลานอเนกประสงค์ มทบ.42 ค่ายเสนาณรงค์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พ.อ.นิคม ทองอินทร์แก้ว ผบ.ร.5 พัน.2  นำกำลังพล  ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี 2561 โดยมี ผบ.มทบ.42 เป็นประธาน ในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน ต่อธงชัยเฉลิมพลและสวนสนามของหน่วยทหาร ประจำปี 2561  เนื่องในวันกองทัพไทย  มีประชาชนเข้าร่วมชมเป็นจำนวนมาก ค่ายเสนาณรงค์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล และเดินสวนสนามของหน่วยทหาร ประจำปี 2561 เนื่องในวันกองทัพไทย โดยมีพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน ต่อธงชัยเฉลิมพล และสวนสนามของหน่วยทหาร ซึ่งในปีนี้ได้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่  วันกองทัพไทย เป็นวันที่ระลึกในวาระที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชา ของพม่า โดยถือเอาวันที่ 18 มกราคม ของทุกปีเป็น วันกองทัพไทย  ซึ่งก่อนหน้านี้คือ "วันยุทธหัตถี” หรือที่เรียกว่า "วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” หมายถึง วันที่ระลึกถึงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในการทรงกระทำ ยุทธหัตถี มีชัยชนะต่อสมเด็จพระมหาอุปราชาของพม่า เมื่อวันจันทร์ เดือน 2 แรม 2 ค่ำ จุลศักราช 954 อันตรงกับวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2135 คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติให้วันที่ 18 มกราคม ของทุกปีเป็น "วันยุทธหัตถี” และภารกิจกองทัพไทยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 บัญญัติไว้ว่า "รัฐต้องจัดให้มีกำลังทหารไว้เพื่อพิทักษ์รักษาเอกราช ความมั่นคงของรัฐ สถาบันพระมหากษัตริย์  ผลประโยชน์แห่งชาติ  และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์เป็นประมุข  และเพื่อการพัฒนาประเทศ" เพื่อให้บรรลุภารกิจตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ สำหรับกิจกรรมในวันกองทัพไทย  คือ พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณต่อธงชัยเฉลิมพล หรือที่นิยมเรียกว่า "สวนสนามสาบานธง"  ซึ่งเป็นพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์สำหรับทหารทุกคนและเพื่อเป็นการระลึกถึงวีรกรรมและเป็นการสักการะดวงวิญญาณนักรบไทย
นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น