About

Header Ads

กฟผ ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง(เขต 4) กระบี่ ปล่อยลูกพันธุ์หอยชักตีน70,000 ตัว ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำและประมงชายฝั่ง ประจำปี61


11 มกราคม 2561 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโรงไฟฟ้ากระบี่ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง(เขต 4) กระบี่
ศูนย์พัฒนาประมงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มูลนิธิเอ็นไลฟ์ และชุมชน บ้านหลังเกาะ ต.เกาะศรีบอยา จัดโครงการปล่อยลูกพันธุ์หอยชักตีน ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำและประมงชายฝั่ง ประจำปี 2561 จำนวน 70,000 ตัว ณ แปลงอนุรักษ์หมู่ที่ 7 บ้านหลังเกาะ ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ โดยมีนายไพรัตน์ ทับชุม นายอำเภอเหนือคลอง เป็นประธานในพิธีเปิด

      ทั้งนี้โครงการปล่อยลูกพันธุ์หอยชักตีนเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำและประมงชายฝั่งประจำปี 2561 นั้น ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 14 เพื่อเป็นการเพิ่มจำนวนหอยชักตีนในแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยได้เลือกพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลเกาะศรีบอยา ซึ่งมีแหล่งหญ้าทะเลที่อุดมสมบูรณ์ประกอบกับภูมิ ประเทศที่เหมาะสม เป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของหอยชักตีน จึงทำให้บริเวณชายฝั่งเกาะศรีบอยามีหอยชักตีนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก

นอกจากนี้ยังได้มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ชุมชนในหัวข้อ หอยชักตีนกับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน โดยนักวิชาการประมง จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง(เขต 4) กระบี่ ซึ่งเป็นการให้ความรู้แก่ชุมชน และรณรงณ์ให้ชุมชนและชาวประมง จับหอยชักตีนขนาด 6 เซนติเมตรขึ้นไปซึ่งเป็นวัยที่เจริญเติบโตเต็มที่พร้อมบริโภค และเพื่อเป็นการอนุรักษ์ให้หอยชักตีนได้แพร่ขยายพันธุ์ตามธรรมชาติ
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น