About

Header Ads

เทศบาลเมืองนราธิวาส จัดงานวันเด็กปี 2561 ผู้ปกครองและเด็ก มาร่วมงานนับพันคน

เทศบาลเมืองนราธิวาส จัดงานวันเด็กปี 2561 ผู้ปกครองและเด็ก มาร่วมงานนับพันคน ถึงแม้ฝนจะตก เด็กนราธิวาส ก็ไม่หวั่น โดยมีส่วนราชการ 24 หน่วยจับมือแบ่งปันความสุขให้เด็กๆ
 เมื่อเวลา 10.15 น.วันที่ 13 ม.ค.61 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา อ.เมือง จ.นราธิวาส นายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 ซึ่งทางเทศบาลเมืองนราธิวาส ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติให้กับบรรดานักเรียนและผู้ปกครองทั้งในพื้นที่ อ.เมืองนราธิวาส และใกล้เคียง มาร่วมงานนับพันคนท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารเทศบาลเมืองนราธิวาส เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และฝ่ายปกครอง ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมสนับสนุนของรางวัล อาหาร เครื่องดื่มมอบแก่นักเรียนเป็นจำนวนมาก
 นายธนาวิทย์ ไชยยานุพงศ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนราธิวาส เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้จัดงานวันเด็กแห่งชาติในวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2508 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน เทศบาลเมืองนราธิวาส จึงตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดงานวันเด็กแห่งชาติและเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ได้จัดมาเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้มีเวทีในการแสดงออกถึงสิ่งที่ดีงามตามความถนัดและความสามารถของแต่ละคน ตลอดจนได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินตามสมควร อีกทั้งกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้ให้ความสำคัญต่อเด็กและเอาใจใส่ในการส่งเสริมพัฒนาเด็กอย่างแท้จริงและร่วมมือกันพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 โดยจัดให้มีกิจกรรมการแสดงบนเวที การแสดงดนตรีของโรงเรียนเทศบาล 1 เครื่องเล่นมหาสนุก กิจกรรมนันทนาการ การมอบของรางวัล ขนม ไอศกรีม และเต็นท์กิจกรรมหรือนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ 24 หน่วยงาน อาทิ 1.สำนักงานจังหวัดนราธิวาส 2.สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 3.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส 4.สำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส 5.ตำรวจภูธร จ.นราธิวาส 6.กองกำกับการสืบสวน 7.ตำรวจภูธรเมืองนราธิวาส 8.ตำรวจภูธรโคกเคียน 9.พิสูจน์หลักฐานจังหวัดนราธิวาส 10.ศูนย์ยาเสพติดจังหวัดนราธิวาส 11.ศูนย์รับแจ้งเหตุ 191 12.เก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด EOD 13.สถานีวิทยุทักษิณสัมพันธ์ 401 14.สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส 15.สำนักงานท่องเที่ยวและการกีฬาจังหวัดนราธิวาส 16.ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดนราธิวาส 17.สมาคมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคใต้ 18.ชมรมวิทยุสมัครเล่นจังหัดนราธิวาส 19.บริษัท ทิพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 20.บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) 21.อุทยานการเรียนรู้นราธิวาส 22.สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองนราธิวาส 23.บริษัทมหาชนจำกัด ทริปเปิลที บรอดแบรนด์ และ 24.โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองนราธิวาส จำนวน 6 โรงเรียน.                   

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส

-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น