กระบี่สรุปยอดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 เผยตัวเลขเสียชีวิต-บาดเจ็บลดลงทุกมิติ(มีคลิป)

กระบี่ติดตามการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561
วันนี้ 4 มกราคม 61 ณ ห้องประชุมปลายพระยาชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกระบี่เลขที่ 9/10          นายสมควร ขันเงิน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานประจำวันที่ 3 มกราคม 61 โดยมีคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ทุกฝ่ายเข้าร่วมประชุมเพื่อวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งจะได้นำไปเป็นข้อมูลศึกษาเพื่อหาแนวทางแก้ไขและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ต่อไป ซึ่งทางจังหวัดกระบี่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจำนวน 4 ครั้ง บาดเจ็บ admit 3 คน เสียชีวิต 1 คน  เกิดเหตุบนถนนกรมทางหลวง 4 ครั้ง และมีจำนวนสะสมตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 60 – 3 มกราคม 61 มีอุบัติเหตุรวมเกิดขึ้น 41 ครั้ง บาดเจ็บ admit 47 คน เสียชีวิต 5 คน
         จำนวนยานพาหนะที่ถูกเรียกตรวจ รวม 7 วัน มีจำนวนทั้งสิ้น 14249 คัน และดำเนินคดีตามมาตรการ 10 ข้อหาหลัก(10รสขม) จำนวน 951 รายดังนี้ ไม่สวมหมวกนิรภัย 280 ราย ไม่คาดเข็มขัด 150 ราย ไม่มีใบขับขี่ 355 ราย เมาสุรา 15 ราย ขับรถย้อนศร 19 ราย ฝ่าฝืนกฎจราจร 3 ราย ใช้ความเร็วเกินกำหนด 117 ราย มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย 6 ราย ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ 4 ราย แซงในที่คับขัน 2 ราย ซึ่งสาเหตุที่เกิดอุบัติเหตุ ได้แก่ ทัศนวิสัยไม่ดี (ฝนตก,ถนนลื่น) เมาสุรา ขับรถเร็วเกินกำหนด สภาพถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ มีสิ่งกีดขวางบนถนน ขับรถตัดหน้ากระชั้นชิด และฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร
นายสมควร ขันเงิน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็ง จากการบูรณาการทุกฝ่ายร่วมมือกันในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 และจะได้ศึกษาข้อมูลต่างๆทั้งสภาพถนนเส้นทางการจราจรและจุดเสี่ยงต่างๆเพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป เมื่อสรุปเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมามีการเกิดอุบัติเหตุลดลง จำนวน 8 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ admit ลดลงจำนวน 6 คน และจำนวนผู้เสียชีวิตลดลง 4 คน ทั้งนี้การใช้มาตรการต่างๆนั้นจะใช้ดำเนินการต่อไปเพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันเพื่อลดอุบัติภัย ที่จะเกิดขึ้น และร่วมมือกันในการปฏิบัติอย่างจริงจัง
        นายไพศาล ขุนศรี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าว กระแสใต้ ว่า จากสถิติในปีนี้การเกิดอุบัติเหตุ-และเสียชีวิตลดลงกว่าปีที่ผ่านซึ่งเป็นที่น่าพอใจ ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีมาตรการเข้มในช่วงเทศกาลฯ ส่งผลให้ลดการสูญเสียและบาดเจ็บดั่งกล่าว ทั้งนี้จึงอยากฝากผู้ใช้รถใช้ถนนอยู่บนฐานความไม่ประมาท รักษากฏกติกา ก็จะช่วยให้ลดการสูญเสียได้ นาย ไพศาล ขุนศรีฯกล่าว ///ส.ปชส.กระบี่
กระแสใต้-รายงาน
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น