กระบี่-สวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่าวิถีไทยต้อนรับปีใหม่วิถีธรรมสู่พุทธศักราช 2561


พันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทยต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม พุทธศักราช 2561 ภายใต้บรรยากาศที่เรียบง่ายสงบสุขร่มเย็นและเป็นกุศลอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ณ วัดแก้วโกรวาราม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
เพื่อให้ศาสนิกชนได้ร่วมกิจกรรมสวดมนต์อธิษฐานขอพรพร้อมกันทั่วประเทศ และเพื่อร่วมเฉลิมฉลองปีใหม่ด้วยมิติศาสนา อันเป็นการเสริมมงคลให้กับชีวิตครอบครัวและประเทศชาติ ซึ่งนำความสุขที่แท้จริงมาสู่คนไทยโดยมีพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และเป็นการรักษาประเพณีวัฒนธรรมในมิติทางศาสนาสืบสานวิถีไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืน สำหรับกิจกรรมสวดมนต์ในครั้งนี้มี สวดมนต์ฟังเทศน์ ฟังธรรม และลั่นฆ้องชัย ต้อนรับปีใหม่โดยมีประชาชนร่วมงานเป็นจำนวนมากโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ และคณะสงฆ์จังหวัดกระบี่ เห็นว่าในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ควรมีการส่งเสริมให้คนไทยโดยเฉพาะพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดกระบี่ ได้มีโอกาสเฉลิมฉลองเทศกาลแบบเรียบง่ายสงบสุขเป็นกุศลอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทยประหยัดและปลอดอบายมุข โดยใช้มิติทางศาสนาที่มุ่งเน้นให้ทำความดีทำจิตใจให้บริสุทธิ์ ซึ่งก็มีพุทธศาสนิกชนมาร่วมกันสวดมนต์ข้ามปีกันแน่นเต็มศาลา
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น