About

Header Ads

กฟผ. ยกเสาเอกโครงการโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ 1 เสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าเขตนครหลวง


กฟผ. ยกเสาเอกโครงการโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ 1 เสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าเขตนครหลวง
กฟผ. ยกเสาเอกโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ 1 เสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าเขตนครหลวง รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง มีกำหนดจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในเดือนธันวาคม 2562
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 นายกฎชยุตม์ บริบูรณ์จตุพร รองผู้ว่าพัฒนาโรงไฟฟ้า (รวพฟ.) เป็นประธานในพิธียกเสาเอกโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ 1 โดยมี นายชัยรัตน์ เกตุเงิน ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ 1 (อค-ทต.) Mr.Markus Lorenzini CEO of Siemens Limited Mr.Christian Bergmann Head of Project Execution Siemens AG และ Mr.Soji Sakai President of Marubeni Thailand Company Limited ผู้แทนบริษัท ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ร่วมพิธี ณ โรงไฟฟ้าพระนครใต้ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
นายกฎชยุตม์ บริบูรณ์จตุพร รวพฟ. กล่าวว่า พิธีในวันนี้เป็นการยกเสาเอกของอาคารกังหัน ชุดที่ 1 (Turbine Hall of Train no.1) ของโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ 1 ซึ่งงานก่อสร้างโครงการแต่ละส่วนมีความก้าวหน้าเป็นไปตามแผนงาน ด้วยความร่วมมือและสนับสนุนจากผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนฝ่ายต่าง ๆ โรงไฟฟ้าพระนครใต้ และบริษัทคู่สัญญา ในการดำเนินงานโครงการ ทั้งงานก่อสร้าง งานเดินเครื่องโรงไฟฟ้า และงานชุมชนสัมพันธ์ โดยคาดว่าโครงการจะสำเร็จแผนและสามารถจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ตามกำหนด เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล รวมถึงระบบไฟฟ้าของประเทศ
นายชัยรัตน์ เกตุเงิน อค-ทต. กล่าวว่า โครงการโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ 1 บรรจุอยู่ในแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 (PDP 2015) ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ดำเนินโครงการเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 โดย กฟผ. ได้ลงนามสัญญาจ้างกับกิจการร่วมค้า Siemens AG, Siemens Limited และ Marubeni Corporation สร้างขึ้นเพื่อทดแทนกำลังผลิตของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนพระนครใต้ เครื่องที่ 1-5 ซึ่งมีกำหนดปลดออกจากระบบทั้งหมดในปี 2561 โรงไฟฟ้าใหม่นี้ เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมแบบเพลาเดียว มีขนาดกำลังผลิตสุทธิ 1,234.3 เมกะวัตต์ ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้า และน้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสำรอง ตั้งอยู่บริเวณตำบลบางโปรง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นพื้นที่โรงไฟฟ้าพระนครใต้ปัจจุบัน เพื่อสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าและการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในเขตนครหลวง ทั้งกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งเป็นศูนย์กลางความต้องการไฟฟ้าของประเทศที่มีความสำคัญและมีการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นการเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าให้มีเสถียรภาพสูงขึ้น และพร้อมจ่ายไฟฟ้าได้ทุกช่วงเวลา โดยใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ไม่กระทบต้นทุนค่าไฟฟ้า เป็นมิตรกับสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม2


-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว

ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์ 
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น