About

Header Ads

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จับมือเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ นำเยาวชนในพื้นที่กว่า 1,000 คนสร้างจิตสำนึก

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จับมือเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ นำเยาวชนในพื้นที่กว่า 1,000 คนสร้างจิตสำนึกในการทิ้งขยะเป็นที่เป็นทาง เริ่มที่เด็กและเยาวชน ทำตัวอย่างให้ผู้ใหญ่สานต่อสอนเด็กรุ่นหลัง เพื่อบ้านเมืองสะอาดตา รองรับนักท่องเที่ยวทุกสารทิศ
        วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส อ.เมืองนราธิวาส ร่วมกับเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส นำเด็กและเยาวชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชน และเยาวชนในพื้นที่ ในกิจกรรมรักษ์อ่าวมะนาว ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในพื้นที่ ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส ที่มีนักท่องเที่ยวทั้งในพื้นที่ จ.นราธิวาส และใกล้เคียง รวมถึงนักท่องเที่ยวจากประเทศใกล้เคียง อาทิ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ในทุกเทศกาลจะมาพักผ่อนหย่อนใจพร้อมกับครอบครัวและญาติมิตรสหาย ในโครงการจัดทำชุมชนปลอดขยะ ณ อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว-เขาตันหยง ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมีกลุ่มเยาวชน และประชาชนที่รักความสะอาดเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก พร้อมกับเชิญชวนผู้ใหญ่ เพื่อนฝูง และญาติๆร่วมรักษาความสะอาดสถานที่ท่องเที่ยวและขยายผลต่อไปยังสถานที่ศาสนสถานของทุกศาสนาที่มีอยู่ในพื้นที่ อาทิ วัด โรงเรียน มัสยิด พร้อมเชิญชวนผู้ใหญ่ ครอบครัว และญาติมิตรร่วมสร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิดด้วยการเสียสละทำความดีร่วมกันเพื่อแผ่นดินเกิดโดยไม่แยกว่าใครจะนับถือศาสนาใด
 นายยุทธนา  พรมมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้กล่าวว่า “  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชนและครอบครัวในเรื่องปัญหาของขยะและการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะที่มีอยู่ในปัจจุบันตามสถานที่ต่างๆ เช่น แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและเป็นหน้าตาของจังหวัดนราธิวาสในการรองรับการท่องเที่ยวในทุกเทศกาลที่จะเพิ่มจำนวนขยะที่มากขึ้นตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งสวดกระแส กับระบบการจัดการขยะที่มีปริมาณน้อยลง โดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยวช่วงมีการจัดงานต่าง ๆ จะมีปริมาณขยะจำนวนมากถูกทิ้งไว้ทำให้แหล่งท่องเที่ยวเต็มไปด้วยขยะที่ไม่น่ามอง โดยการจัดโครงการนี้วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มีวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้ชุมชนและสังคมมีจิตสำนึกในการแก้ปัญหาขยะที่เพิ่มขึ้นร่วมกัน รู้จักการจัดการขยะมูลฝอยภายในชุมชนที่มีอยู่อย่างมีคุณภาพ และสามารถนำขยะมารีไซเคิลเพื่อนำมาใช้งานอีกครั้งในอนาคต โดยต้องอาศัยกลุ่มเยาวชนเป็นหลักเพื่อทำให้สังคมในส่วนรวมได้เห็นถึงความตั้งใจที่ดีของกลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่ เพื่อขยายผลต่อไปยังครอบครัวทุกครอบครัวทำตามในสิ่งที่เยาวชนอยากให้ทุกฝ่ายร่วมมือไปพร้อมๆกัน
“ด้วยเหตุนี้วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเลือกเลือกพื้นที่ชุมชนตำบลกะลุวอเหนือเป็นชุมชนนำร่องเพื่อเป็นพื้นที่ตัวอย่างในจังหวัดนราธิวาส เพื่อขยายต่อในชุมชนอื่น ๆ ในจังหวัดนราธิวาสต่อไป ซึ่งเริ่มต้นโดยการสร้างจิตสำนึกของเยาวชนในท้องถิ่นให้รู้จักในการแยกแยะขยะให้ถูกวิธีพร้อมทั้งการสอนวิธีการรีไซเคิลขยะให้เป็นของใช้ที่สามารถนำมาใช้งานได้อีกครั้ง”                   

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น