About

Header Ads
กำลังแสดงโพสต์จาก มกราคม, 2018แสดงทั้งหมด
ปราจีนบุรี อบต.ดงกระทงยาม จัดแข่งขันเผาข้าวหลาม (แซ่บ) ในงานประเพณีบุญข้าวหลามของชาวไทยพวน อ.ศรีมหาโพธิ
เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขโรงพยาบาลสุขภาพตำบลสากอ เร่งฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายป้องกันไข้เลือดออก หลังฝนตกต่อเนื่อง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการพัฒนาระบบส่งนครหลวงและปริมณฑล พร้อมคณะตรวจเยี่ยมงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงบางปะกง
กฟผ.สรุปผลการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1  โครงการ FSRU จ.สมุทรปราการ
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยสำนักงานคุ้มครองพยาน จัดโครงการบูรณาการ หน่วยงานความมั่งคงและหน่วยบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับภารกิจคุ้มครองพยาน(มีคลิป)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร กะลุวอเหนือจัดกิจกรรมสานรัก สานสัมพันธ์เด็ก ผู้ปกครองและชุมชน
กฟผ. ยกเสาเอกโครงการโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ 1 เสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าเขตนครหลวง
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูลร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ของสหกรณ์การเกษตรควนโดน จำกัด
แถลงข่าวครบรอบสถาปนา 13 ปี ม.นราธิวาสราชนครินทร์ การศึกษาคู่ชายแดนใต้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
การจัด ค.1 โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ราบรื่น ชาวกระบี่เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นกว่า 2,500 คน
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส กับการนำร่องต่อยอดผลิตภัณฑ์จากชาเจ๊ะเหม สู่สินค้าระดับพรีเมี่ยม
กระบี่-เกิดเหตุนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียชายวัย 61 ปีเดินทางมาเที่ยวเกาะห้องเกิดเป็นลมขณะเดินเล่นชายหาด
สตูล  สุดซึ่ง พ.อ.นิคม ทองอินทร์แก้ว ผบ.ร.5 พัน.2 และสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ทภ.4 มอบเงินช่วยเหลือ เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจ
สตูล เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและการนำเสนอรูปแบบโครงการถนนสะพานสตูล-เปอร์ลิส ( กลุ่มย่อยครั้งที่1 )
เลขาธิการ กช.ลงพื้นที่ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส เปิดโครงการเสริมสร้างความเข้าในในสถานศึกษา ภายใต้ชื่อ “กิจกรรมสานสัมพันธ์ชุมชนสู่สถานศึกษา”
แอร์เซฟ เปิดเวที ค.1 โครงการโรงไฟฟ้ากระบี่ตามขั้นตอนกฎหมาย  เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างเปิดกว้าง โปร่งใสและมีส่วนร่วม
ตัวแทนเครือข่ายประชาชนจังหวัดกระบี่ แถลงจุดยืนสนับสนุนโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ ย้ำความคิดต่างแต่ไม่แตกแยก(มีคลิป)
อำเภอบาเจาะจัดงานวันเด็กเพื่อเด็กพิเศษให้มีกำลังใจในการดำรงชีวิตอยู่กับสังคมได้อย่างมีค วามสุข
รอง ผวจ.อึ้ง ตรวจสอบน้ำเสีย โรงแรม 5 ดาว ชายหาดทับแขก แหล่งเที่ยวชื่อดังหนองทะเล พบต่อท่อจ่อชายหาดทุกโรง
กฟผ. จัด ค.1 โครงการโรงไฟฟ้ากระบี่ ตามขั้นตอนกฎหมาย อย่างโปร่งใส และเปิดกว้างการมีส่วนร่วม
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ลุยพื้นที่ตากใบ จัดโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อพัฒนาชุมชน(มีคลิป)
นราธิวาส-อ.รือเสาะ รวมพลคน อสม.895 คน จาก 9 ตำบล จัดกิจกรรมวัน อสม.แห่งชาติ