กระบี่ เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน -ทะเล ในช่วงเทศกาลปีใหม่ (มีคลิป)


            (วันนี้)  27 ธันวาคม 60 . ที่หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงจังหวัดกระบี่  เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 และกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย โดยมี พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธี นายไพศาล ขุนศรี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ และนายศิวกรณ์ เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหน่วยงานกรมทางหลวงจังหวัดกระบี่ กรมขนส่งกระบี่ สาธารณสุขกระบี่ สื่อมวลชน และนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ เข้าร่วมกันเป็นจำนวนมาก โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดกระบี่ ได้ดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่อง ทั้งในช่วงเทศกาลและตลอดทั้งปี ประกอบกับจังหวัดกระบี่ได้รับคัดเลือกให้เป็นจังหวัดต้นแบบด้านความปลอดภัยทางทะเล  ดังนั้น จังหวัดกระบี่จึงได้มีมาตรการ และแผนบรูณาการเพื่อสร้างความปลอดภัยทั้งทางบก และทางทะเล  เพื่อรองรับการท่องเที่ยวและ  การเดินทางทั้งในช่วงเทศกาล และตลอดทั้งปี 

             พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า อุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาสำคัญที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บ   การสูญเสียชีวิตของผู้ใช้รถใช้ถนน และสร้างความสูญเสียต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศชาติ ซึ่งรัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงประกาศให้ปี พ.ศ.2554-2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนของประเทศ ภายใต้กรอบปฏิญญามอสโก เพื่อลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้ต่ำกว่า 10 คน ต่อประชากรหนึ่งแสนคน ภายในปี พ.ศ.2563   จังหวัดกระบี่ เป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงติดอันดับโลก ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ เดินทางเข้ามาในจังหวัด และเป็นทางผ่านการเดินทางไปจังหวัดท่องเที่ยวที่ใกล้เคียงเป็นจำนวนมาก หลังจากนั้นได้มีการปล่อยขบวนรถจักรยานยนต์โดยมีนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคกระบี่จำนวน 150 คันทุกคนสวมหมวกนิรภัยและท่านผู้ว่าได้เลยเยี่ยมชมบูธนิทรรศการต่างๆ ที่หน่วยงานจัดขึ้นมา. 
  นอกจากนี้ยังมีกลุ่มสื่อมวลชนในนาม สตรีท สะตอ ร่วมกันในการรณรงค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเพื่อตระหนักค่านิยมใหม่ๆการสร้างพื้นฐานความปลอดภัยให้กับเยาวชนและผู้ใช้รถใช้ถนนต่อไป

สันติเพชรแก้ว, นัฐฎน ศรีปล้องทีมข่าว กระแสใต้-ทีมสื่อสตรีทสตอ/รายงาน

-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น