สถานีวิทยุกระจายเสียง912 ร่วมกับศูนย์อำหนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดงานรวมพลคนรัก 912 (มีตลิป)

สถานีวิทยุกระจายเสียง912 ร่วมกับศูนย์อำหนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดงานรวมพลคนรัก 912 ในภาคประชารัฐ ตามนโยบายรัฐบาลและหนวยบัญชาการทหารพัฒนา ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง912 สำนักงานพัฒนาภาค4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อ.เมือง จ.นราธิวาส สถานีวิทยุกระจายเสียง912 ร่วมกับศูนย์อำหนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดงานรวมพลคนรัก 912 ในภาคประชารัฐ ตามนโยบายรัฐบาลและหนวยบัญชาการทหารพัฒนา โดยมี นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานพิธิเปิดรวมพลคนรัก 912 กำหนดพื้นที่เป้าหมายในจังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นบริการของสถานีวิทยุ912 สำนักงานพัฒนาภาค4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา วันที่23-24ธ.ค.60 โดยมี หัวหน้าส่วน ชมรนคนรักในหลวง ชมรมจิตอาสาประชารัฐ ครูและนักเรียนผู้ด้วยโอกาสและคนพิการ \ ซึ่งการจัดงานจัดในภาคประชารัฐตามนโยบายรัฐบาลและหนวยบัญชาการทหารพัฒนา ตามคติพจน์ที่ว่า เทิดทูน สถาบัน มุ่งมั่นพัฒนา ประชารัฐมั่งคง โดยมีวัตถุประสงค์เพือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างภาครัฐและประชาชน ให้มีความเข้าใจที่สอดคล้องกัน และสร้างเครือข่ายมวลชนสัมพันธ์ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมที่แสดงออกถึงวิชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น มรดกทางสิลปวัฒนธรรมเปิดพื้นที่การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน บนพื้นฐานความไว้วางใจซึ่งกันและกัน โดยให้ทุกภาคส่วนทั้งในและนอกพื้นที่ได้มีโอกาส พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันและสะท้อนปัญหาต้องการและข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาและพัฒนยาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้าน นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ อย่างยิ่งต่อการแก้ปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ การที่ทีมงานสื่อมวลชนโดยเฉพาะสื่อวิทยุกระจายเสียง ผู้ปฎิบัติภารกิจด้านประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจในพื้นที่และพี่น้องประชาชนได้รับรู้ข่าวสาร โดยภายในงานมีกิจกรรม การมอบถุงยังชีพแก่คนพิการและผู้ด้อยโอกาส พิธิมอบอุปกรณ์การกีฬาและพันธ์ไม้แก่สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส การจัดรายการวิทยุภาคพิเศษ การเสวนาประรัฐ ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น