สตูล จัดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ และเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 (มีคลิป)

สตูล จัดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ และเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561
        วันนี้ 27 ธันวาคม 2560ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วิทยาลัยเทคนิคสตูล นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานจัดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ และพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ภายใต้แนวคิดในการรณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” โดยมีคณะกรรมการการจัดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติจังหวัดสตูล คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่ 2561 หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เครือข่ายกู้ชีพกู้ภัย อาสาสมัคร ประชาชน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
         นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกปีเป็นช่วงเวลาที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน และมีประชาชนจำนวนมาก ใช้รถ ใช้ถนน ในการเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยว ดังนั้นจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูงกว่าช่วงปกติ หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ทุกภาคส่วน ได้ตระหนักเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันอุบัติเหตุ เพื่อร่วมกันลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยการดำเนินงานครั้งนี้ภายใต้แนวคิด “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” เพื่อสร้างความตระหนักรับรู้ และกระตุ้นเตือนจิตสำนึกให้ประชาชน ใช้รถ ใช้ถนน ด้วยความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น ปฏิบัติตามกฎจราจร และเคารพกฎหมายอย่างเคร่งครัด
        นางสาวสุนารี บุญชุบ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล กล่าวว่า จังหวัดสตูล จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดตั้งจุดตรวจจุดบริการในพื้นที่ 7 อำเภอ โดยจะควบคุมเข้มข้น ในระยะดำเนินการระหว่าง วันที่ 28 ธันวาคม 2560 ถึง 3 มกราคม 2561 ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการเนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ การให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา ในหลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้นหากประสบเหตุ การให้เทคนิคความรู้เรื่องการระงับอัคคีภัยเบื้องต้น พิธีการอ่านสาส์นนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ พิธีไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตเนื่องจากเหตุภัยพิบัติทุกรูปแบบ เป็นเวลา 1 นาที
         นอกจากนี้ยังมีพิธีปล่อยขบวนรถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัย รณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ โดยขับขี่รณรงค์ไปบนถนนทุกสายในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองสตูล เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 และลดการสูญเสียทุกรูปแบบต่อไป
สตูล // นิตยา แสงมณี-รายงาน
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น