About

Header Ads

พลังงานจังหวัดกระบี่ร่วมกับ กฟผ.สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้

 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. พลังงานจังหวัดกระบี่ โดยนายภัทรพล พัธรตั้งมนตรี นายช่างเทคนิคปฏิบัติงานฯ และกฟผ.กระบี่ โดย นายวิมลไชย มงคล หัวหน้าโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาขยายกำลังการผลิตโรงไฟฟ้ากระบี่ฯ (หก-ศก.) ลงพื้นที่ชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อมูลสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้และสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องเทคโนโลยีถ่านหินสะอาดจังหวัดกระบี่ ณ สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ โดยมี นายธีระนันท์ มิ่งเมืองและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่เข้าร่วมรับฟัง
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น