About

Header Ads

เปิดใจหนุ่ม อปพร.จ.กระบี่ โครงการเสริมสร้างศักยภาพอาสา (+คลิป)

     23 พฤศจิกายน 2560 ณ.ห้องธารา โรงแรมกระบี่มาริไทม์ ปาร์ค แอนด์สปา จ.กระบี่ สำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ ได้เปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครเพื่อป้องกันและรับมือสาธารณภัย โดยมีพันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่  เป็นประธานในการเปิดงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครเพื่อป้องกันและรับมือสาธารณภัย 
      ทั้งนี้  พันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่าจังหวัดกระบี่ได้อนุมัติให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสารภัยจังหวัดกระบี่ดำเนินโครงการตามมาตรการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในจังหวัดกระบี่ประจำปีงบประมาณ 2561 มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม เพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพ การให้ความรู้ความเข้าใจให้กับอาสาสมัครด้านการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โดยคาดหวังว่าผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำแนวทางการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ไปสนับสนุนการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดกระบี่และฝั่งอันดามันให้มีความเข้มแข็ง สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว เนื่องจากในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่นับล้านคน สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับจังหวัดกระบี่และประเทศไทยจำนวนมาก
จากนั้นทีมข่าวได้สัมภาษณ์ จ.อ สุวิทย์ ดวงจันทร์ นาย วิเชียร พูลภักดี นาย อภินันท์ บัวทองจันทร์ และ อปพร.ทุกคนได้พูดถึงความรู้สึกเป็นเสียงเดียวมาด้วยใจและรักในงานอาสาพร้อมที่ต้องการช่วยเหลือสังคม โดยไม่หวังสิ่งอื่นใดตอบแทน
น.ส.สุภาวินี ภู่ริยะพันธ์ และทีมข่าวกระแสใต้-รายงาน


-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น