About

Header Ads

ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอสุไหงโก-ลก เปิดฝึกกองกำลังประจำถิ่นและกำลังประชาชนเพื่อฝึกความพร้อมและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการร่วมปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอสุไหงโก-ลก เปิดฝึกกองกำลังประจำถิ่นและกำลังประชาชนเพื่อฝึกความพร้อมและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการร่วมปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยใน 4 ตำบลของอำเภอสุไหงโก-ลก    
            23 พ.ย 60 ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอสุไหงโก-ลก เปิดฝึกกองกำลังประจำถิ่นและกำลังประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 ณ สนามกีฬามหาราช อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส โดยมีพลตรี สมพล ปานกุล รองแม่ทัพน้อยที่ 4 ผู้บังคับกองบังคับการควบคุมกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธาน โดยมี นายปรีชา นวลน้อย นายอำเภอสุไหงโก-ลก ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการอำเภอสุไหงโก-ลก พร้อมด้วยรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส 30 ผู้บังคับบัญชากองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสุไหงโก-ลกที่ 6 สถานีตำรวจภูธรสุไหงโก-ลก หัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธี ซึ่งมีการกล่าวคำปฏิญาณตน การเดินสวนสนาม  และการแสดงของกำลังประจำถิ่น 
           สำหรับการฝึกกำลังประจำถิ่น กำลังประชาชน ของ4ตำบล 19 หมู่บ้าน 3 ชุดคุ้มครองตำบล 28 ชุมชน รวม 732 นาย ดำเนินการตามกลไกของศูนย์ปฏิบัติการอำเภอสุไหงโก-ลก เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กำลังประจำถิ่นและกำลังภาคประชาชน ในการรองรับการถ่ายโอนภารกิจเชิงรับจากฝ่ายทหาร ซึ่งศูนย์ปฏิบัติการอำเภอสุไหงโก-ลก เร่งขับเคลื่อนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เน้นการปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัย โดยมอบหมายให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และมวลชนอาสาสมัครต่างๆในพื้นที่ ร่วมกันรับผิดชอบในภารกิจสำคัญ เช่น การดูแลรักษาความปลอดภัยครู บุคลากรทางการศึกษา เส้นทาง และสถานที่ราชการต่างๆ รวมทั้งเขตเมืองเศรษฐกิจและชุมชนในอำเภอสุไหงโก-ลก การสร้างเครือข่ายข่าวภาคประชาชน สนับสนุนการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น