About

Header Ads

กฟผ.สานเยาวชนชายแดนใต้สู่การเรียนรู้

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จ.นราธิวาส นำคณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า และคณะวิทยาการจัดการ ดศึกษาดูงานที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
         
อาจารย์วาริน นาราวิทย์ และนักศึกษา จำนวน 9 คน จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการ
เข้าร่วมศึกษาดูงานเชิงประจักษ์ โดยได้รับการสนับสนุนจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ณ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินลิกไนต์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
และโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ โรงไฟฟ้าประเภทพลังความร้อนร่วมกังหันก๊าซแบบแกนเพลาเดียว (Single Shaft Combined Cycle) ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องกังหันก๊าซ เครื่องกังหันไอน้ำ และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยใช้ก๊าซธรรมชาติผสมจากสองแหล่งเป็นเชื้อเพลิง
       โดยนักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการการผลิตไฟฟ้าในหลากหลายรูปแบบทั้งระบบ รวมถึงการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เรียนรู้ชุมชนในพื้นที่โรงไฟฟ้า แนวทางการสหกิจศึกษา และการเข้าทำงานกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้นอกสถานที่จริงและเพิ่มประสบการณ์ให้กับนักศึกษาจากคณะดังกล่าวด้วย.

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น