About

Header Ads

อ.ระแงะ จ.นราธิวาส จัดโครงการฝึกทบทวนกำลังประจำถิ่น อาสาสมัครรักษาดินแดน และกำลังประชาชน 2,000 นาย

อ.ระแงะ จ.นราธิวาส จัดโครงการฝึกทบทวนกำลังประจำถิ่น อาสาสมัครรักษาดินแดน และกำลังประชาชน 2,000 นาย

     ที่บริเวณสนามโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส พล.ตสมดุล เอี่ยมเอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกทบทวนกำลังประจำถิ่น (อส.) และกำลังประชาชน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)ในพื้นที่ 7 ตำบลของอำเภอระแงะ ตำรวจ และทหารพราน รวม 2,000 นาย เพื่อเตรียมความพร้อมและทบทวนวิชาที่ฝึกมาเพื่อรักษาความปลอดภัยในพื้นที่รับผิดชอบและสกัดกั้นการก่อเหตุความไม่สงบ รักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ โรงเรียน และบุคลากรทางการศึกษารวมถึงประชาชนผู้บริสุทธิ์ โดยมีข้าราชการ ผู้นำท่องที่ ตำรวจ ทหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มพลังมวลชน ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
 นายสังคม เกิดก่อ นายอำเภอระแงะ จ.นราธิวาส กล่าวว่า การจัดโครงการฝึกทบทวนกำลังประจำถิ่น (อส.)และกำลังประชาชน (ชรบ.) จำนวน 2,000 นาย ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมแสดงพลังการขับเคลื่อนตามนโยบายของ กอ.รมน.ภาค 4 และตามยุทธศาสตร์ความมั่นคง จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อฟื้นฟูและเพิ่มประสิทธิภาพของกำลังพลให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของกำลังประจำถิ่น และกำลังประชาชน โดยการฝึกทบทวน และเสริมสร้างความเข้มแข็ง ตลอดจนรับผิดชอบงานเชิงรับแทนกำลังทหารหลัก
 โดยการฝึกทบทวนกำลังประจำถิ่น (อส.) และกำลังภาคประชาชน (ชรบ.) ในครั้งนี้ แบ่งการฝึกยุทธศาสตร์เป็น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1.ใช้เวลา 1 วัน เป็นการรวมพลที่ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอ ขั้นที่ 2. ใช้เวลา 3 วัน แยกการฝึกตามตำบล ขั้นที่ 3. ใช้เวลา 3 วัน เป็นการทบทวนการฝึกปฏิบัติตามหมู่บ้าน
 นอกจากนี้แล้ว ยังมีการแสดงขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในการใช้อาวุธปืนลูกซองในท่าต่างๆตามที่ได้ฝึกฝนมาในการใช้ยุทธวิธีการต่อสู้กับกลุ่มผู้ไม่หวังดีในการซุ่มยิงขณะออกลาดตระเวร และถูกโจมตีขณะปฏิบัติหน้าที่ตามจุดตรวจและฐานปฏิบัติการย่อยตามหมู่บ้าน ซึ่งก่อนที่จะจบการฝึกทบทวนของกำลังประจำถิ่น (อส.)และกำลังภาคประชาชน (ชรบ.) ได้มีการปติยานตนและเดินสวนสนามต่อหน้าประธานก่อนเสริจพิธีด้วย.

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น