About

Header Ads

นราธิวาส-เปิดงานสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นอำเภอแว้ง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดงานสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นอำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส   ประจำปี 2560
      วันนี้ 26 ก.ค.60 นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดงานสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นอำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส   ประจำปี 2560  โดยมีนายไตรทิตย์ สกุลประดิษฐ์ นายอำเภอแว้ง นายหะยีอากรัม บิน ต่วนอับดุลเลาะ หัวหน้าตรวจคนเข้าเมืองบูเก๊ะบูงอ นายซูไฮรี บิน ฮูเซ็น หัวหน้าด่านบูเก๊ะบูงอ อำเภอตาเนาะแมเราะ รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน กำนันผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มสตรี นักเรียนและประชาชนชาวอำเภอแว้งจำนวนกว่า 4000 คน เข้าร่วมในพิธี ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนและเยาวชนให้มีการอนุรักษ์ และรักษาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีโบราณ ให้คงอยู่สืบไป
     การจัดงานวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นอำเภอแว้ง ได้จัดขึ้นต่อเนื่องทุกปี ซึ่งถือเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนและเยาวชนมีความหวงแหนและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีโบราณ ที่มีมาแต่ช้านานให้คงอยู่สืบไปพร้อมทั้งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอแว้งเพื่อให้นักท่องเที่ยวต่างพื้นที่ได้มาท่องเที่ยวในจังหวัดนราธิวาสอีกด้วยโดยในงานประกอบด้วยการตีกลองบานอ ซึ่งถือเป็นศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านที่หาดูได้ยากในปัจจุบัน  ซึ่งอำเภอแว้งถือเป็นสถานที่แห่งเดียว ที่มีการสืบสานการตีกลองบานอจนถึงปัจจุบัน  
      สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ประกอบไปด้วย กิจกรรมการประกวดขบวนแห่อัตลักษณ์ของหมู่บ้าน  ตำบล  และเครือข่ายของโรงเรียนทุกแห่งในอำเภอแว้ง  การประกวดกลองบานอ  การประกวดกลองยาว  การประกวดดีเกฮูลู การจัดซุ้มนิทรรศการและสาธิตการทำขนมพื้นเมือง.                            ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ-รายงาน

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น