About

Header Ads

กระบี่-กฟผ.โรงไฟฟ้าภาคใต้ จัดทำโครงการปล่อยลูกพันธุ์หอยชักตีน ครั้งที่ ๑๔ ลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าภาคใต้ จัดทำโครงการปล่อยลูกพันธุ์หอยชักตีน ครั้งที่ ๑๔ ปี ๒๕๖๐ ลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ บริเวณบ้านคลองเตาะ ตำบลเกาะศรีบอยา นำโดย นายเขมญาติ ยมานันตกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้ พร้อมด้วย นายอำเภอเหนือคลอง ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น พี่น้องตำบลเกาะศรีบอยา และประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และเพื่อเป็นการเพิ่มจำนวนหอยชักตีน ในแหล่งน้ำธรรมชาติ ประกอบด้วยหอยชักตีน เป็นหอยฝาเดียว อาศัยตามชายฝั่งทะเลน้ำตื้น โดยมีหญ้าทะเลเป็นที่พักพิงเพื่อขยายพันธุ์และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญ เนื่องจากบริเวณชายฝั่งทะเลเกาะศรีบอยาแห่งนี้มีแหล่งหญ้าทะเลที่อุดมสมบูรณ์ ประกอบกับภูมิประเทศที่เหมาะสม จึงทำให้บริเวณชายฝั่งแห่งนี้เป็นที่รวมตัวตามธรรมชาติของหอยชักตีนจำนวนมาก ทั้งนี้ โครงการเพาะและขยายพันธุ์หอยชักตีน ปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ บริเวณเกาะศรีบอยาในวันนี้ เกิดขึ้นจากการประสานความร่วมมือกัน ระหว่างชุมชนตำบลเกาะศรีบอยา และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดกระบี่ ที่เล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ ทั้งแหล่งหญ้าทะเลและหอยชักตีน ซึ่งเป็นทรัพยากรทางธรรมชาติที่สำคัญของจังหวัดกระบี่ ให้คงอยู่ คู่เกาะศรีบอยาตลอดไป โครงการได้รับความร่วมมืออย่างดีจากศูนย์วิจัยและพัฒนา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง (เขต ๔) กระบี่ ดำเนินการเพาะลูกพันธุ์หอยชักตีน จำนวน ๕๐,๐๐๐ ตัว หวังว่าโครงการดังกล่าว สามารถช่วยเพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้านที่ประกอบอาชีพหาหอยชักตีนจำหน่ายได้ต่อไป
 จากนั้นในเวลาต่อมาหลังจากปล่อยลูกพันธุ์หอยชักตีนเสร็จ....เจ้าหน้าที่ได้ร่วมทำกิจกรรมขึ้นบกทาสีโรงอาหารของโรงเรียนบ้านคลองเตาะจากจิตอาสาโรงไฟฟ้ากระบี่ 

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น