About

Header Ads

สนง.ปภ บุรีรัมย์ ขอสรุปสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้รับผลกระทบจากพายุ "เซินกา"

 ปภ.บุรีรัมย์ รายงานสถานการณ์อุทกภัยพื้นที่จ.บุรีรัมย์
          สนง.ปภ บุรีรัมย์ ขอสรุปสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้รับผลกระทบจากพายุ "เซินกา" วันที่ 26-29 ก.ค.60 รวม 5 อำเภอ 19 ตำบล 76 หมู่บ้าน 3,895 ครัวเรือน บ้านพักอาศัย 185 หลัง วัด 5 แห่ง สถานที่ราชการ 2 แห่ง พืชไร่ 125 ไร่ นาข้าว 3,920 ไร่ สวนยางพารา 200 ไร่ บ่อปลา 97 บ่อ ถนน 13 สาย คลองส่งน้ำ 2 แห่ง สุกร 80 ตัว คอสะพาน 1 แห่ง
@1.สถานการณ์ของอำเภอที่เกิดน้ำท่วม
1) อ.สตึก จำนวน 1 หมู่บ้าน 1 ตำบล 534 ครัวเรือน คงเหลือน้ำท่วมขังนาข้าว อยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายบ้านเรือนชุมชนและพื้นที่การเกษตร
2) อ.แคนดง จำนวน 7 หมู่บ้าน  1 ตำบล 1,220 ครัวเรือน วัด1  แห่ง สถานที่ราชการ 1 แห่ง พืชไร่ 120 ไร่ นาข้าว 1,300 ไร่  สวนยางพารา 200 ไร่ บ่อปลา 5  บ่อ ถนน 4 สาย คลองส่งน้ำ  2  แห่ง คงเหลือน้ำท่วมนาข้าว อยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหาย
3) อ.พุทไธสง จำนวน 36 หมู่บ้าน  7 ตำบล 524  ครัวเรือน  บ้านพักอาศัย181หลัง วัด 4  แห่ง สถานที่ราชการ (โรงเรียน) 1แห่ง พืชไร่ 5 ไร่ นาข้าว 2,620 ไร่ บ่อปลา 5 บ่อ สุกร 80 ตัว ถนน  5 สาย  คอสะพาน 1 แห่ง ปัจจุบันยังคงมีน้ำจากคลองห้วยเตยไหลเข้าท่วมขังเขตชุมชน ทต.พุทไธสง อำเภอได้พิจารณาดำเนินการ ดังนี้
(1) ดูแล ปชช.ชุมชนที่น้ำท่วม (ความเป็นอยู่ ความปลอดภัย และเร่งการระบายน้ำ)
(2)ประสานหน่วยงาน ตัดยอดน้ำในคลองห้วยเตยที่ไหลเข้าเขตเมือง โดยเสริม Stoper ตามฝาย มข 3 จุด เพื่อลดการไหลและปริมาณ ให้น้ำกระจายออกเฉลี่ยลงพื้นที่ด้านข้างเส้นทางของตัวคลองห้วยเตย เป็น 3 ระยะ
(3) ประสาน กรม ปภ ขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำท่วมขังประสิทธิภาพสูง จำนวน 1 ชุด จาก ศูนย์ ปภ.เขต 5 นครราชสีมา ติดตั้งดำเนินการสูบระบายน้ำออกจากชุมชน (ดำเนินการ 29 กค 60) และเครื่องสูบน้ำจาก อบจ.บุรีรัมย์ 2 เครื่อง สูบน้ำในชุมชน
(4)ประสาน หน่วยทหาร/มทบ.26 ขอกำลังทหาร วางแนวกระสอบทราย ความยาวประมาณ 250 ม.ปิดกั้นน้ำลอดคานกำแพงรั้ว  รร.พุทไธสง และ ส.ชป เขต 8 นม และ ชป บร สนับสนุนเครื่องสูบน้ำ ขนาด 8 นิ้ว 4 เครื่อง และ ขนาด 12 นิ้ว 1 เครื่อง ดำเนินการติดตั้งและจะสูบน้ำให้เสร็จ ภายใน 2 วัน เพื่อรีบเปิดโรงเรียน
(5)ดำเนินการตัดยอดน้ำในคลองห้วยเตย เพื่อลดปริมาณการไหลได้ในระดับหนึ่งแล้ว จะเร่งการระบายน้ำออกจากชุมชนโดยเร็ว
(6) สถานการณ์โดยรวม ปริมาณและระดับน้ำเริ่มลดลง ยังคงมีท่วมขังในเขตชุมชนและพื้นที่การเกษตร เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ปภ หน่วยงาน และ ทต.พุทไธสง เยี่ยมเยือนช่วยเหลือถุงยังชีพ และน้ำดื่ม
4) อ.นาโพธิ์  จำนวน 5 ตำบล  46 หมู่บ้าน 1,619 ครัวเรือน  ถนนถูกตัดขาดสัญจรไม่ได้ จำนวน 2 สาย เบื้องต้นปิดการจราจร  น้ำท่วมถนนในหมู่บ้าน  4  สาย บ่อปลา  87 บ่อ พืชสวน 5 ไร่ นาข้าว 2,084 ไร่ การให้ความช่วยเหลือ ประสาน กรม ปภ ขอรับการสนับสนุนสะพานแบรี่จาก ศูนย์ ปภ.เขต 6 ขอนแก่น ติดตั้งบนเส้นทางเชื่อมต่อจังหวัดบุรีรัมย์-มหาสารคาม สายทาง ทช บร 5030 ระยะทาง 30 เมตร. น้ำลดลงยังคงมีท่วมขังพื้นที่นาข้าว อยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหาย บ้านเรือนชุมชน และพื้นที่การเกษตร
5) อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ ในพื้นที่ ต.หนองเยือง ม.2,3,4,8 ต.กู่สวนแตง ม.3 ,ต.หนองแวง ม.7,8,9 , ต.ทองหลาง ม.4,5 ต.แดงใหญ่ ม.5,6
    รวม 5 ตำบล 12 หมู่บ้าน ระดับน้ำลดลง อยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหาย                     
@@ 2.การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมขัง ในการดำรงชีพ ขอรับการสนับสนุนถุงยังชีพ จำนวน 2,000 ชุด และเรือพลาสติก 30 ลำ เรือท้องแบนขนาดกลาง 10 ลำ (ศูนย์ ปภ เขต 5 นครราชสีมา) จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำหรับบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบอุทกภัย/น้ำท่วมขัง
@@@ 3. สถานการณ์ในภาพรวม ฝนไม่ตกเพิ่มในพื้นที่ ระดับน้ำลดลง ยังคงมีน้ำท่วมขังชุมชนบางส่วน และท่วมขังพื้นที่นาข้าว การเกษตรในทุกอำเภอจะดำเนินการ เร่งรัดการสำรวจความเสียหาย และเร่งการระบายน้ำลงลำน้ำสาขาและลำน้ำมูลต่อไป

ธีรยุทธ์ ชำนาญกอง /บุรีรัมย์ /  รายงาน
ศูนย์ข่าวกระแสใต้ ภาคอีสาน
-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น