About

Header Ads

เครือข่าย จิตอาสา จ.นราธิวาส จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย จิตอาสาประขารัฐ

เครือข่าย จิตอาสา จ.นราธิวาส จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย จิตอาสาประขารัฐ ระดับอำเภอ เพื่อเสริมพลังพลเมืองจิตอาสา


    วันนี้ 17 ก.ค.60 ณ ห้องประชุมกาญจนภิเษก เทศบาลตำบลรือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส  นายเมธา เมฆารัฐ ประธานกลุ่มจิตอาสาประชารัฐ จ.นราธิวาส เป็นประธารพิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐ ระดับอำเภอ โดยทีสมาชิกในพื้นที่ อ.รือเสาะ และ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส จำนวน 153 คน โดยมี
นาย อรุณ สะแลแม.  นายกสมาคมการค้ามุสลิม จ.นราธิวาส นายอิบรอเฮง.  ดอเลาะ. ประธานมูลนิธิ อ้อบาย จ.นราธิวาส นาย มะยูนัน มามะ.ประธานเครือข่ายงดเหล้า จ.  นราธิวาส และ นายแพทย์ มาหะมะ  เมาะมูลา. ผู้อำนวยการโรงพยาบาล รือเสาะ เจ้าหน้าที่ อป.ภร.หรืออาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และผู้นำศาสนา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคี สร้างความมีน้ำใจในชุมชน ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ของแต่ละตำบล โดยเฉพาะในยามที่ประชาชนในพื้นที่เกิดภัยพิบัติตามธรรมชาติขึ้นกลุ่มจิตอาสาก็จะออกไปดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบเหล่านั้น ร่วมสร้างกลุ่มสหกรณ์ให้เกิดขึ้นเพื่อจะได้มีงบประมาณมาพัฒนาพื้นที่ รวมทั้งจะเกิดการสร้างงานในพื้นที่อีกด้วย
 ด้านนาย เมธา เมฆารัฐ ประธานกลุ่มจิตอาสาประชารัฐ จ.นราธิวาส เปิดเผยว่า นับต่อจากนี้ไปทางกลุ่มจิตอาสาประชารัฐ จ.นราธิวาส จะต้องเดินสายเปิดโครงการจิตอาสาประชารัฐในระดับอำเภอ ให้ครบทั้ง 13 อำเภอ จองจังหวัดนราธิวาส ซึ่งจะมีสมาชิดอำเภอละ 50 คน เป็นอย่างน้อย และรวมสมาขิกทั้ง 13 อำเภอ ในจังหวัดนราธิวาส อย่างน้อย 650 คน และจะต้องเติบโตในอนาคตอันใกล้นี้อย่างแน่นอน นับว่าเป็นโครงการที่สร้างสรรค์ และจะเกิดประโยชนต่อพื้นที่อย่างมากมาย โดยกลุ่มจิตอาสาจะร่วมกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมเป็นหลัก เช่น งานบุญ งานศพ รวมถึงวันสำคัญๆต่างๆทางศาสนาทั้งพุทธ และมุสลิม รวมถึงเมื่อมีเหตุภัยพิบัติตามธรรมชาติ น้ำท่วม ดินถล่ม ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นในพื้นที่แล้ว กลุ่มจิตอาสาในแต่ละพื้นที่ก็พร้อมที่จะเข้าไปให้ความช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาล ช่วยคนชรา เด็ก สุภาพสตรี หรือคนพิการ เพื่อนำไปสู่ในที่ที่ปลอดภัยอีกแรงหนึ่งได้ ก่อนที่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจะมาถึง
 นายเมธา เมฆารัฐ ประธานจิตอาสา จ.นราธิวาส ยังกล่าวต่อไปอีกว่า ในที่บ้านเมืองเป็นไปย่างปกติ สมาชิกในแต่ละพื้นที่จะต้องมีการออกเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ของตนเองไถ่ถามทุกข์สุขรวมถึงชีวิตความเป็นอยู่เพื่อนำปัญหาเล็กๆน้อยนำไปนำเสนอต่อผู้ที่มีหน้าที่ในการหามาตรการแก้ไขต่อไป เช่นโรคภัยไข้เจ็บเล็กๆน้อย รวมถึงการสนับสนุนให้มีการเล่นกีฬาในพื้นที่ เช่น ตะกร้อ ฟุตบอล หมากรุก กีฬาชักว่าวตามประเพณีนิยมในและพื้นที่และเทศกาล เพื่อคืนความสุขให้ขาวบ้านไม่มากก็น้อยตามอัตภาพของแต่ละพื้นที่.

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น