About

Header Ads

ผจก.ฟาร์มตัวอย่างฯ อ.เจาะไอร้อง และผู้แทนวิสาหกิจชุมชน อ.จะแนะ จ.นราธิวาส ร่วมบรรยายสรุปเพื่อเป็นตัวอย่าง นำไปต่อยอด

ผจก.ฟาร์มตัวอย่างฯ อ.เจาะไอร้อง และผู้แทนวิสาหกิจชุมชน อ.จะแนะ จ.นราธิวาส ร่วมบรรยายสรุปเพื่อเป็นตัวอย่าง นำไปต่อยอดขยายผลการดำเนินงานให้พื้นที่อื่น ๆ

ผู้จัดการโครงการฟาร์มตัวอย่างและหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง และผู้แทนวิสาหกิจชุมชนบ้านไอร์บือแต อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ร่วมบรรยายสรุปเพื่อเป็นตัวอย่าง นำไปต่อยอดขยายผลการดำเนินงานให้พื้นที่อื่น ๆ
   พลตรี วิชาญ สุขสง ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส/ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานการประชุมผู้นำสมาชิกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ที่แหล่งสมาคมนายทหารสัญญาบัตร พล.ร.๑๕ ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ซึ่งมีหัวหน้ากองพัน ราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน  ผู้จัดการโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ และผู้นำกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จำนวน 185 คน เข้าร่วมประชุม
พลตรี วิชาญ สุขสง กล่าวว่า การประชุมในวันนี้  เพื่อพบปะแจ้งข่าวสาร  ลดช่องว่าง สร้างความเข้าใจ รวมถึงรับทราบปัญหาข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาการขับเคลื่อนงานโครงการพระราชดำริฯ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ นอกจากนี้ ทางคณะทำงานฯ ยังได้ชี้แจงและให้แนวทางในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม  2560 แผนพัฒนาศูนย์ครูใต้ ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ สถานที่จัดนิทรรศการเผยแพร่พระราชกรณียกิจ สถานที่ท่องเที่ยวและค่ายกิจกรรมอบรมเยาวชน  การสร้างเครือข่ายฟาร์มตัวอย่างฯ เพื่อช่วยเหลือกันจำหน่ายผลผลิต และจัดหาวัตถุดิบเพื่อนำมาแปรรูป เป็นต้น

โอกาสเดียวกันนี้ ผู้จัดการโครงการฟาร์มตัวอย่างและหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง และผู้แทนวิสาหกิจชุมชนการผลิตนมวัวและไอศครีมบ้านไอร์บือแต อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ร่วมบรรยายสรุปเพื่อเป็นตัวอย่าง  อีกทั้งเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนำไปต่อยอดขยายผลการดำเนินงานให้พื้นที่อื่น ๆ  ต่อไป
ภ่พ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส

-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น