About

Header Ads

นราธิวาส จัดกิจกรรมขุด คู คลอง รอบเมือง เตรียมรับมือน้ำท่วมหนักที่จะมาถึงเดือนหน้านี้(+คลิป)

 นราธิวาส จัดกิจกรรมขุด คู คลอง รอบเมือง เตรียมรับมือน้ำท่วมหนักที่จะมาถึงเดือนหน้านี้

   เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 31 ก.ค.60 ณ บริเวณคองชุมชนวัชรีบำรุง ชุมชน ณ นคร เขตเทศบางเมือง อ.เมือง จ.นราธิวาส นายสาโรช กาญจนพงศ์ นายอำเภอเมือง จ.นราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ Big Cleaning Day” ลำน้ำ คูคลอง ตามคำสั่งการของนายกรัฐมนตรี และ “โครงการประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา อ.เมืองนราธิวาส” โดยมีพลังมวลชนต่างๆ เช่น ส่วนราชการระดับจังหวัด อำเภอ เทศบาลเมืองนราธิวาส โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ผอ.สำนักชลประทานที่ 17 อบต.ลำภู ทหารเรือ ฉก.นย.ทร.33 ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน  กองกำลังประจำถิ่น กำลังภาคประชาชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวนกว่า 200 คน

   นายสาโรช กาญจนพงศ์ นายอำเภอเมือง นราธิวาส กล่าวว่า ในปัจจุบัน ผักตบชวารวมถึงวัชพืชอื่นๆมักจะสร้างปัญหาอย่างมากมายในแหล่งน้ำสาธารณะต่างๆ ด้วยการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงและรวดเร็ว ทำให้เกิดปัญหาและผลกระทบเป็นวงกว้างต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การขนส่งและการสัญจรทางน้ำ น้ำเน่าเสีย ทางเดินน้ำหรือแหล่งกักเก็บน้ำตื้นเขิน สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนเป็นอย่างยิ่ง เฉกเช่นคลองชุมชนวัชรีบำรุงแห่งนี้ ซึ่งเต็มไปด้วยวัชพืชต่างๆรวมถึงขยะมูลฝอยบางส่วนทำให้กีดขวางการไหลระบายของน้ำไปสู่แม่น้ำคลองยะกัง ซึ่งเป็นเส้นทางหลักของมวลน้ำที่จะระบายลงทะเลเพื่อการแก้ปัญหาน้ำท่วมสถานที่ราชการสำคัญๆในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส

  “ในการแก้ปัญหาผักตบชวาและวัชพืชต่างๆเป็นปัญหาที่รัฐบาลได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญอย่างยิ่ง ดังนั้น ในระดับพื้นที่จึงนับเป็นปัญหาที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือร่วมใจและร่วมกันแก้ไข โดยขับเคลื่อนการดำเนินงานในรูปแบบประชารัฐ และมีโจทย์ว่า จะทำอย่างไรให้มีการแก้ปัญหาอย่างจริงจังและยั่งยืน และจะทำอย่างไรที่จะให้ประชาชนคนริมคลองมองเห็นปัญหาร่วมกันและแก้ไขปัญหาทันที ไม่ปล่อยให้ผักตบชวาแพร่พันธ์ไปมากกว่าเดิม รวมทั้งดูแลความสะอาดและไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองโดยเด็ดขาด”
 
   สำหรับคลองวัชรีบำรุง เป็นคลองที่สำคัญและทำหน้าที่รองรับมวลน้ำจากเขตพื้นที่เทศบาลเมืองนราธิวาส อีกแห่งหนึ่งที่จะระบายน้ำลงคลองยะกังก่อนที่จะระบายน้ำลงในทะเล และเป็นคลองที่จะแก้ปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งในอีกไม่กี่วันข้างหน้าที่พื้นที่ภาคใต้ โดยเฉพาะ จ.นราธิวาส จะมีฝนตกและน้ำท่วมเกิดขึ้น จึงเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือมวลน้ำที่จะเทลงมาในพื้นที่ได้อีกทางหนึ่งด้วย นอกเหนือจากการเตรียมกำลังพล เครื่องมืออุปกรณ์ เรือท้องแบน เพื่อช่วยประชาชนที่จะได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติอีกด้วยแล้ว โดยล่าสุด นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้ทำหนังสือสั่งการให้ทั้ง 13 อำเภอ จัดเตรียมความพร้อมรับมือช่วยเหลือประชาชนได้ทุกเมื่อหากมีน้ำท่วมดินถล่มในพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง.
ภ่พ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
 กระแสใต้-นราธิวาส

-----------------------------------------------
ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ข่าว
ชื่อบัญชี หนังสือพิมพ์กระแสใต้นิวส์
เลขที่บัญชี 255-2-55449-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา กระบี่ ประเภท ออมทรัพย์

(โอนเงิน แล้วแต่ท่านต้องการสนับสนุน)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเว็บไซต์ข่าว TEL : 099-230-9071

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น