About

Header Ads

กระบี่-อ.ลำทับ จัดแข่งขันกีฬาเพื่อส่งเสริมให้นักกีฬาเยาวชนก้าวสู่อาชีพ(+คลิป)

อำเภอลำทับ จัดแข่งขันกีฬาเพื่อส่งเสริมให้นักกีฬาเยาวชนลำทับเข้าแข่งขันในระดับจังหวัด

วันนี้ 25 กรกฎาคม 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ได้จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชน และประชาชนอำเภอลำทับ โดยมีนายสมบูรณ์ เต็มชื่น นายอำเภอลำทับ เป็นประธานในพิธี   นายชวลิต เลิศเกียรติวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์  พร้อมด้วยเครือข่ายสถาบันการศึกษาในอำเภอลำทับ 15 โรงเรียน และประชาชนเข้าร่วมกันเป็นจำนวนมาก  ซึ่งทางเครือข่ายลำทับร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน และภาคเอกชน ได้ร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการเล่นกีฬาและห่างไกลอบายมุข สิ่งเสพติดให้โทษทุกชนิด และเพื่อให้พัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน ให้มีสุขภาพกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง ทำประโยชน์เพื่อสังคมและมีความสามัคคีในหมู่คณะ และเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาส่งเข้าแข่งขันในระดับจังหวัด

โดยการแข่งขันในครั้งนี้ ได้กำหนดให้มีการแข่งขันกีฬาด้วยการ 6 ชนิด คือ ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ เปตอง กรีฑา ส่วนกีฬาประชาชนจะมีการแข่งขัน 4 ชนิดคือ การแข่งขันเดินโถกเถก การแข่งขันวิ่งสามขา แข่งขันวิ่งผลัดกระสอบ และการแข่งขันกรีฑาประชาชน

นายสมบูรณ์ เต็มชื่น นายอำเภอลำทับ  กล่าวว่า การแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชน และประชาชน ในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนด้านการเงินและของรางวัลจากหลายๆฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นองค์การส่วนท้องถิ่นทั้ง 5 หน่วยงาน บริษัท ห้างร้านต่างๆ โดยทางรัฐบาลมีนโยบาย ให้ส่งเสริมการกีฬาอย่างเต็มรูปแบบ  และส่งเสริมให้นักกีฬาเยาวชนเข้าแข่งขันในระดับจังหวัด ต่อไป

น้าเมศ   มากผล รายงาน
กระแสใต้@กระบี่

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น