About

Header Ads

ผอ.ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่าง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส

    พลตรี วิชาญ  สุขสง ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส/ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  พร้อมด้วย พันเอก สมชาย โปณะทอง รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่าง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ บ้านเจาะเกาะ หมู่ที่ 1 ตําบลบูกิต อําเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส  ซึ่งมีพันเอก สมเดช โยธา ผู้บังคับการกรมหารราบที่ 151/หัวหน้าคณะทำงานโครงการฯ คณะที่ 3 พันเอก วรจิตร ศาสตร์ศิลป์ รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 151/รองหัวหน้าคณะทำงานโครงการฯ คณะที่ 3 ร่วมให้การต้อนรับ

    พลตรี วิชาญ  สุขสง กล่าวว่า ตั้งใจมาพบปะให้กำลังใจสมาชิก และรับทราบข้อมูลความคืบหน้าการดำเนินงาน  รวมถึงปัญหาและอุปสรรค เพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือ  ซึ่งโครงการฯ แห่งนี้ ออกนอกระบบไม่ขอรับเงินช่วยเหลือจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพราะต้องการแสดงให้เห็นถึงความขยัน ความเข้มแข็งของสมาชิกที่สามารถประกอบอาชีพเพื่อดูแลตนเองและครอบครัวได้ และเพื่อเป็นตัวอย่างกับฟาร์มตัวอย่างในพื้นที่อื่น ๆ โอกาสนี้ พลตรี วิชาญ สุขสง ได้มอบเงินช่วยเหลือเพื่อนำไปจัดซื้อเครื่องสูบน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง  การสร้างรั้ว  และจัดหาตลาดเพื่อจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรอีกด้วย

    สำหรับโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่าง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ บ้านเจาะเกาะ หมู่ที่ 1 ตําบลบูกิต อําเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส  เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการได้มีอาชีพมีรายได้เรียนรู้การทําการเกษตร ปศุสัตว์ ประมงในครัวเรือนอย่างถูกหลักวิชาการและพัฒนาพื้นที่ให้เป็นเป็นธนาคารอาหาร  ซึ่งลักษณะของการดําเนินงาน แบ่งออกเป็น 2  ส่วน คือ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จัดสร้างบ้านน็อกดาวและนําประชาชนจากจังหวัดภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าเป็นสมาชิกหมู่เศรษฐกิจพอเพียง  และงานฟาร์มตัวอย่างฯ ปัจจุบันมีสมาชิก 84 คน

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น