About

Header Ads

ยะลาเปิดงานมหกรรมการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม สร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้


ยะลาเปิดงานมหกรรมการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์ และอาหารจังหวัดยะลา   สร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
เมื่อค่ำวันที่ 12 ก.ค 60 ที่หน้าอาคารพระเศวตสุรคชาธาร สนามโรงพิธีช้างเผือก อ.เมือง จ.ยะลา  นายดลเดช  พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการ จ.ยะลา  เป็นประธานเปิดงานมหกรรมการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์ และอาหารจังหวัดยะลา  “โอ้โหยะลา : เที่ยวยะลาครึกครื้น เศรษฐกิจคึกคัก”   ซึ่ง จ.ยะลา โดยสำนักงานการท่องเที่ยว และกีฬา จ.ยะลา  ร่วมกับ หอการค้า จ.ยะลา สำนักงานวัฒนธรรม จ.ยะลา สำนักงานพัฒนาชุมชนยะลา  สำนักงานพาณิชย์ จ.ยะลา และ บริษัทประชารัฐ  จัดขึ้น  ระหว่างวันที่ 12-16 ก.ค 60   เพื่อสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และเพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยว  ลอดจน เป็นการสร้างความเชื่อมั่น ให้กับประชาชน นักท่องเที่ยว  
โดยมี นายกิจจา ไวชมพู  ผอ.สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา จ.ยะลา ส่วนราชการ ประชาชน เข้าร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก
           สำหรับกิจกรรม มีการแสดงในพิธีเปิดชุด ร้อยเรียงอัญมณี ร้อยวจีเล่าเรื่องเมืองยะลา”  ารแสดงบนเวที โดยศิลปินดารา  การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเสียงทอง   การประกวดการแสดงเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่น การประกวดดีเกฮูลู การประกวดทูตท่องเที่ยวเยาวชนยะลา   การประกวดแสดงวงดนตรีไทยสากล และกิจกรรมอีกมากมาย  การออกบู๊ธ มอเตอร์โชว์  การจำหน่ายสินค้าโอทอป อาหารเครื่องดื่ม และสินค้ามากมาย รวมทั้ง การสาธิตวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  และอาหารท้องถิ่น   
นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการ จ.ยะลา  กล่าวว่า  จ.ยะลา   มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวที่โดดเด่นและมีความหลากหลาย รวมทั้ง  มีความสวยงามทางพหุวัฒนธรรมอยู่ในพื้นที่เดียวกัน  ทำให้ จ.ยะลา เป็นจังหวัด ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ และมีเสน่ห์   จ.ยะลา   จึงมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว เชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม  อันจะเป็นการดำรงไว้ซึ่งความยั่งยืนควบคู่กับการกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศการท่องเที่ยวที่สนุกสนานและสร้างความสุขให้กับพี่น้องชาวยะลาและนักท่องเที่ยว  ากพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อเป็นการปลุกกระแสการท่องเที่ยว และสร้างภาพลักษณ์ ที่ดีให้กับการท่องเที่ยวของ จ.ยะลา รวมถึงการสร้างความเชื่อมั่น ให้กับนักลงทุน และนักท่องเที่ยว เพื่อรองรับการเข้ามาของนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ อีกด้วย/.

เอกรักษ์ ศรีรุ่ง-รายงาน

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น