About

Header Ads

กฟผ.-พลังงานจังหวัดร่วมสืบสานวัฒนธรรมการดำนาเพื่อเป็นการอนุรักษ์และเรียนรู้ประเพณีไทย(+คลิป)กฟผ.-พลังงานจังหวัดร่วมสืบสานวัฒนธรรมการดำนาเพื่อเป็นการอนุรักษ์และเรียนรู้ประเพณีไทย
วันที่ 24 กรกฎาคม 2560  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าภาคใต้ นำโดย นายเขมญาติ ยมานันตกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้ และผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าภาคใต้ ร่วมกิจกรรม "โครงการประชาร่วมใจปลูกข้าวตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง" ณ ศูนย์เครือข่ายการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลปกาสัย (บ้านนายพิชิต ชูมณี 223 หมู่ 9  ตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่) โดยมี นายวิสูตร อินทรกำเนิด นายอำเภอเหนือคลอง  เป็นประธานเปิดงาน ทั้งนี้ยังได้รับความร่วมมือจาก เกษตรจังหวัดกระบี่ พลังงานจังหวัดกระบี่ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกระบี่ ประมงอำเภอเหนือคลอง และ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมงานกิจกรรมดังกล่าว
     จากนั้น ได้มีกิจกรรมแข่งขันดำนา เพื่อเป็นการอนุรักษ์และเรียนรู้ประเพณีการปลูกข้าว(ดำนา) สืบสานวัฒนธรรมการดำนาของหมู่บ้าน โดยได้รับเกียรติจาก นายอำเภอเหนือคลองและภริยา นายวิมลไชย มงคล หัวหน้ากองบริหารโรงไฟฟ้าภาคใต้ และนายศิวเรศ ธรรมวิเศษ  พลังงานจังหวัดกระบี่ ร่วมกิจกรรม นอกจากนี้ ภายในงานยังมี ซุ้มกิจกรรม "พลังงานบ้านทุ่ง @ กระบี่" ของสำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่ ตลอดจนมีการแข่งขันจับปลาไหลและแข่งขันเก็บหอยขม  เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีของคนในชุมชนต่อไป
ขอบคุณภาพ-ข่าว/ทิวา ร่มรื่น

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น