About

Header Ads

8 อำเภอ 8 โรงเรียนในกระบี่ ขานรับ (ปิด ปรับ ปลด เปลี่ยน) กิจกรรม“พลังงานเพื่อชีวิต Energy for life @krabi”


๗ กรกฎาคม ๒๕๖o นายธนะพล ปริญญาพล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนคลองพนสฤษฏ์พิธยา เป็นประธานเปิดกิจกรรมการให้ความรู้เรื่องพลังงานแก่เด็กนักเรียน“พลังงานเพื่อชีวิต Energy for life @ krabi” ณ. โรงเรียนโรงเรียนคลองพนสฤษฏ์พิธยา อ.คลองท่อม จ.กระบี่ โดยมีนายสุริยา สั่นสะท้าน ตัวแทนจากสำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่กล่าวรายงาน โดยนายธนะพล ปริญญาพล กล่าวว่า พลังงาน ถือเป็นสิ่งที่มีค่า และมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันของเราทุกคน ซึ่งความต้องการในการใช้พลังงานมีอัตราเพิ่มขึ้นทุกๆปี ในขณะที่พลังงานต่างๆมีอยู่อย่างจำกัด ในอนาคตอาจจะทำให้พลังงานไม่เพียงพอกับความต้องการของมนุษย์ การแก้ไขต้องเริ่มจากตัวมนุษย์เอง และเยาวชนนับเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญในอนาคต จึงควรมีการสร้างจิตสำนึกการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน เพื่อให้เยาวชนรุ่นใหม่ ให้มีหัวใจอนุรักษ์พลังงาน
กิจกรรมครั้งนี้สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่ร่วมกับโรงไฟฟ้ากระบี่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) จัดกิจกรรม “พลังงานเพื่อชีวิต Energy for life @krabi” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าภาคใต้ ตลอดจนได้เรียนรู้และตระหนักว่าปัญหาเรื่องพลังงานเป็นเรื่องใกล้ตัวและเกิดจิตสำนึกในการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ รวมทั้งมีการขยายผลต่อไปยังสมาชิกในครอบครัวและคนใกล้ชิด โดยจัดกิจกรรมนี้กับนักเรียนระดับมัธยมต้น โดยมีอาสาสมัครพลังงานชุมชน(อส.พน.)จังหวัดกระบี่ เป็นวิทยากรประจำฐาน ประกอบด้วย ๕ ฐานเรียนรู้ คือ สถานการณ์พลังงานไฟฟ้าภาคใต้ น้ำมันเชื้อเพลิง การประหยัดพลังงาน พลังงานทดแทนและภารกิจผลิตไฟฟ้าและการดูแลสิ่งแวดล้อมของ กฟผ.
งานนี้นอกจากจะได้รับความรู้ด้านพลังงานแล้ว นักเรียนก็ยังได้สนุกกับเกมส์พลังงานและร่วมตอบคำถามชิงรางวัลมากมาย นอกจากนี้ยังสามารถร่วมตอบปัญหาชิงรางวัลและกิจกรรมอื่นๆได้อีกทาง Facebook สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่
สุดท้ายนี้นายศิวเรศ ธรรมวิเศษ พลังงานจังหวัดกระบี่ อยากจะเชิญชวนน้องๆนักเรียนที่สนใจ ร่วมกิจกรรมตอบคำถามทาง Facebook สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่ และร่วมใจกันประหยัดพลังงาน โดยเริ่มที่ตัวเราด้วย ๔ ป.(ปิด ปรับ ปลด เปลี่ยน)ปิดไฟดวงที่ไม่ใช้..ปรับแอร์ ๒๖ องศา..ปลดปล๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เลิกใช้แล้วและเปลี่ยนไปใช้อุปกรณ์เบอร์ ๕
ซึ่งโครงการดังกล่าวจะจัดขึ้น ทั้ง ๘ อำเภอ ๘ โรงเรียนในจังหวัดกระบี่
๙ มิ.ย. ๖o โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม
๑๒ มิ.ย.๖o โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง
๑๓ มิ.ย. ๖o โรงเรียนเมืองกระบี่
๑๙ มิ.ย.๖o โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์
๒o มิ.ย. ๖o โรงเรียนเขาพนมเบญจา
๒๙ มิ.ย. ๖o โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์
๖ ก.ค. ๖o โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์
๗ ก.ค. ๖o โรงเรียนคลองพนสฤษฏ์พิทยา

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น