About

Header Ads

สสจ.ยะลา อบรมส่งเสริมความรู้การดูแลสุขภาพ ของผู้เดินทางประกอบพิธีฮัจย์ ปี60 เน้นย้ำความพร้อมของร่างกาย

สสจ.ยะลา อบรมส่งเสริมความรู้การดูแลสุขภาพ ของผู้เดินทางประกอบพิธีฮัจย์  ปี60 เน้นย้ำความพร้อมของร่างกาย

             วันนี้ (17  กรกฎาคม  2560)  ณ ห้องประชุมกังสดาล  โรงแรมแกรน์พาเลซ   อำเภอเมืองยะลา    จังหวัดยะลา นายแพทย์สงกรานต์  ไหมชุม  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลาเป็นประธานเปิดการอบรมส่งเสริมความรู้การดูแลสุขภาพ ของผู้เดินทางประกอบพิธีฮัจย์  ปี2560   เพื่อให้ผู้ประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ฯ  มีความรุ้ในการเตรียมตนเองและการดูแลสุขภาพทั้งก่อนเดินทาง  ระหว่างประกอบพิธีฮัจย์ฯ  และเดินทางกลับ เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย การเกิดภาวะแทรกซ้อนและการสูญเสียชีวิตของผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ ให้การประกอบกิจพิธีฮัจย์ฯเป็นไปอย่างสมบูรณ์  อีกทั้ง แซะ(ผู้นำกลุ่มในการนำพาผู้ประกอบกิจการฮัจย์) จำเป็นต้องมีความรู้ สามารถให้คำแนะนำแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์  หรือ ฮุจยาช ได้ เช่นกัน      ปี 2560 จังหวัดยะลามีผู้ได้รับโควต้าเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์  ณ นครเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย   จำนวน 1,038 คน   การอบรมครั้งนี้ แบ่งเป็น    2 รุ่น   รุ่นที่ 1 วันที่ 17 ก.ค. 2560   รุ่นที่ 2 วันที่ 18 ก.ค. 2560   สำหรับกิจกรรมในวันนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา  ร่วมกับเครือข่ายอำเภอเมืองยะลา จัดอบรมส่งเสริมความรู้ฯ  ผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์  เขตอำเภอเมืองยะลา  จำนวน  390  คน        
  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา กล่าวว่า ในปี 2559 ที่ผ่านมา ข้อมูลการเจ็บป่วยของผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ จำนวน 1,135 คน พบว่า มีภาวะสุขภาพปกติ จำนวน 863 คน (ร้อยละ 76.04)  ต้องเฝ้าระวัง  235 คน (ร้อยละ 20.71) เสี่ยงสูง 37 คน (ร้อยละ 3.25)   ไม่มีรายงานการเสียชีวิต  ซึ่งสาเหตุของการเจ็บป่วย  เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่หนาวเย็นและแห้งมาก  การใช้ชีวิตอยู่ในประเทศซาอุดิอาระเบีย ที่มีสภาพภูมิประเทศ  ตลอดจนปัจจัยสี่  สำหรับการดำรงชีวิตที่แตกต่างไปจากประเทศไทย  จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เกิดภาวะการณ์เจ็บป่วยได้ง่าย  หากประชาชนผู้ประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการดูแลสุขภาพตนเอง และขาดการเตรียมร่างกายให้แข็งแรง     เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค  รวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพร่างกายของผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา  จึงจัดกิจกรรมส่งเสริมการดูแลสุขภาพและการป้องกันโรค ดังนี้   1. การให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่   ไข้กาฬหลัง แอ่น   2.การตรวจสุขภาพก่อนไปและหลังกลับ  3.อบรมส่งเสริมความรู้การดูแลสุขภาพ ของผู้เดินทางประกอบพิธีฮัจย์     การดำเนินงานทั้ง 3 กิจกรรมดังกล่าวฯ ได้มอบหมายให้เครือข่ายสถานบริการสาธารณสุขในแต่ละอำเภอดำเนินการแล้ว   
สำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน   ความดันโลหิตสูง  ฯลฯ   ควรไปตรวจกับแพทย์ประจำเพื่อตรวจและแจ้งให้ทราบว่า ท่านต้องเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์   ขอยาที่ใช้อยู่ประจำติดตัวไปในปริมาณที่เพียงพอจนถึงวันเดินทางกลับ   ปฏิบัติตัวตามแพทย์สั่งโดยเคร่งครัด  ส่วนการดูแลสุขภาพทั่วไปให้แข็งแรงใช้หลัก  อ. ( อาหาร    ออกกำลังกาย   อารมณ์) ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ ล้างมือบ่อยๆ และสวมใส่หน้ากากอนามัยในการป้องกันและแพร่เชื้อโรคระบบทางเดินหายใจ       นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลากล่าวในท้ายที่สุด
นายมะ สาแม อิหม่ามประจำมัสยิดสะเตง ซึ่งเป็นแซะของบริษัทฮิดายะห์ทัวร์ เปิดเผยว่า ที่ผ่านมานั้นก็มีปัญหาเพียงเล็กน้อยสำหรับผู้ที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากสภาพความพร้อมของร่างกาย เช่นโรคประจำตัว โรคหัวใจ และโรคหืดหอบ อาการทางเดินหายใจ แต่ก็ได้รับความดูแลช่วยเหลือ จาก อสม.ฮัจย์ ที่ได้ให้ความรู้ กับแซะ เป็นการเบื้องต้น ที่จะแนะนำการเตรียมความพร้อม ทั้งสภาพจิตใจและร่างกาย ก่อนที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ /.

เอกรักษ์ ศรีรุ่ง / รายงาน

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น