About

Header Adsจากวันนั้น ถึงวันนี้ โครงการดีๆเพื่อสังคม อีกหนึ่งโครงการ หลังจากได้รับข่าวสารจาก คุณ Naruemon Cholatan ในการช่วยเหลื่อเด็กผู้หญิง 2 คน 1.ดญ นาตาลี หยังกุล อายุ7ขวบ 2.ดญ ซาร่า หยังกุล อายุ10ขวบ 3.ยาย ม่าเหมี้ย บ่อหนา อายุ66ปี ได้อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 20 ม.6 ต.ตลิ่งชัน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ และเด็กผู้หญิง 2 คนนี้ยังศึกษาเล่าเรียนหนังสือที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 ซึ่งทางบ้านมีฐานะยากจน ครอบครัวมีปัญหา พ่อแม่แยกทางกัน ทิ้งลูก2คนให้อยู่กับยาย ตามลำพัง ซึ่งสภาพการเป็นอยู่แออัดมากใช้พื้นที่อยู่อาศัยเพียงกว้าง3 เมตร ยาว3 เมตร ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัย ไว้พอหลบแดดหลบฝน เหมื่อนขนำเล็กๆ ส่วนการดำเนินชีวิตประจำวัน ก็ทำอาชีพ หาหอย หาปลา วันละนิด ได้เอามาขาย ได้ครั้งละ100-200 พอได้กินอยู่ไปครั้งๆ ในการช่วยเหลือครั้งนี้ได้รวมมือกับทีม Vios & Yaris Club Krabi นำโดย นายชัยยันต์ ไกรนรา ประธานกลุ่ม และ นายอรรนพ จงจิตร Admin กลุ่ม และสมาชิกครอบครัว VYCK พร้อมกับ ครอบครัว "ทีมงานผ้าชุบแดง" นำโดย นายจักรพงศ์ มากดำ ประธานกลุ่ม นายจารุวัตร คลองขุด รองประธานกลุ่ม นายวัชระ สุขเหลื่อง เลขานุการ ว่าที่ร้อยตรีเพียรกิจ แก้วยอดเขา ที่ปรึกษากลุ่ม นายไกรศรี เพชรพวง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และสมาชิกผ้าชุบแดง ทั้ง 2 ทีม ได้นำของบริจาค อุปโภค บริโภค ข้าวของเครื่องใช้ และเงินปัจจัย จำนวน 3500บาท ได้บริจาคให้กับน้อง 2คนนี้ไปเป็นที่เรีบยร้อยแล้ว เพื่อเป็นการช่วยเหลือสังคมอีกแรง ในการพัฒนาสังคมที่มีจุดด้อย สามารถให้อยู่ร่วมกับสังคมได้ ให้มีศักยภาพในการดำรงค์ชีวิตอย่างมั่นคงและดีขึ้นตามศักยภาพสืบทอดไป 
 CR. ทีมงาน Vios&Yaris Club Krabi และผู้มีจิตรเมตตาที่ร่วมสมทบทุนทุกท่าน ทีมงานผ้าชุบแดง นายธนกร ขวัญพร้อม นายอภิชัย สุคันธเมศ โรงน้ำคลองปัญญา และสมาชิกทุกท่าน

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น