About

Header Ads

กฟผ.เร่งแก้ปัญหาเสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูงล้มที่จ.ปัตตานี คืบหน้าไปกว่า 70% (ภาพชุด)

กฟผ.เร่งแก้ปัญหาเสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูงล้มที่จ.ปัตตานี คืบหน้าไปกว่า 70% วันที่ 12 เมษายน 2560 นายมนตรี ศรีสมอ่อน ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ นายผล ขวัญนุ้ย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ นางกรรณาภรณ์ วิบูลย์พันธุ์ หัวหน้าสำนักงานหาดใหญ่ กฟผ.ลงพื้นที่ให้กำลังใจและดูแลการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.จากทั่วประเทศ กว่า300 คน เป็นวันที่ 6 กับภารกิจสำคัญในการกู้สายส่งไฟฟ้าแรงสูงขนาด 115 กิโลโวตต์ เข้าสู่ระบบของ กฟผ.แต่การทำงานมีความยากลำบากมากเพราะเสาสายส่งไฟฟ้ามีความเสียหายมาก ต้องใช้เวลาดำเนินการหลายวัน นายมนตรี ศรีสมอ่อน ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้กล่าวว่า กฟผ.ได้ระดมทีมช่างสายส่งไฟฟ้าแรงสูงจากทั่วประลงพื้นที่ อ.หนองจิก จ.ปัตตานีเพื่อแก้ไขปัญหาเสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูงล้มและเสียหายจำนวนหลายต้น ท่ามกลางความกดดันจากเหตุการณ์กรณีความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ตลอดจนสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย สำหรับความคืบหน้าวันนี้ 12 เมษายน 2560 มีความคืบหน้ากว่า 70 เปอร์เซ็นต์ โดย กฟผ. สามารถยกเสาสายส่งไฟฟ้าได้ จำนวน 3 ต้น อีก 1ต้น จะยกในวันพรุ้งนี้ 13 เมษายน พร้อมติดตั้งลูกถ้วยสายส่งไฟฟ้าทั้ง 4 ต้น จากนั้นจะขึงไฟฟ้าสายบนสายส่งและดึงให้เข้าที่เพื่อเชื่อมกับเสาทุกต้น ตรวจเช็คระบบ ก่อนจะจ่ายกระแสไฟฟ้า หากไม่มีปัญหาอุปสรรคใดๆคาดว่าจะสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าระบบได้ภายในวันพรุ้งนี้ อย่างไรก็ตามกฟผ.ยังห่วงใยเรื่องการดูแลรักเสาสายส่งไฟฟ้าให้มั่นคงปลอดภัยตลอดไปและทุกคนได้ทำงานอย่างเต็มที่ขอขอบคุณทุกภาคส่วนและกำลังใจจากทุกภาคส่วนทั่วประเทศที่ให้กำลังใจตลอดมา สำหรับการทำงานในวันนี้ทีมช่างได้ทำงานอย่างเต็มที่มุ่งมั่นและทุ่มเทท่ามกลางอากาศที่ร้อนจัดเพื่อให้ระบบไฟฟ้ากลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าของประชาชนทุกคนอย่างมั่นคงตลอดไป

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น