About

Header Ads

สมาคมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน จ.กระบี่ ยื่นหนังสือถึงประธานคณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ ขอเพิ่มเติมความ ม.49

 กำนัน-ผญบ.กระบี่ตบเท้ายื่นหนังสือขอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ เกรงปกครองส่วนภูมิภาคหาย

สมาคมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน จ.กระบี่ ยื่นหนังสือถึงประธานคณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ ขอเพิ่มเติมความ ม.49 เกรงการปกครองส่วนภูมิภาคหายไป
      
       เมื่อเวลา 09.30 น.วันนี้ (17 ก.พ.) ตัวแทนกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดกระบี่ ประมาณ 15 คน นำโดยนายสมพร จันทร์อ่อน นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดกระบี่ ได้เดินทางมายังศาลากลางจังหวัดกระบี่ เพื่อแสดงพลังเชิงสัญลักษณ์ และยื่นหนังสือข้อเสนอแนะบรรจุเนื้อหาในร่างรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 ต่อประธานคณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ โดยมี นายสมศักดิ์ เวชพาณิชย์ ปลัดจังหวัดกระบี่ รับหนังสือ พร้อมแจ้งความประสงค์ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จ.กระบี่ ไปยังส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

กำนัน-ผญบ.กระบี่ตบเท้ายื่นหนังสือขอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ เกรงปกครองส่วนภูมิภาคหาย
        นายสมพร จันทร์อ่อน นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้าน จ.กระบี่ กล่าวว่า ที่ผ่านมาทางสมาคมฯ ได้เข้าไปติดตามในร่างกฎหมายฉบับใหม่ หมวดการปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งบัญญัติไว้อย่างชัดเจน เป็นที่น่าสังเกต และมีเหตุอันน่าสงสัยว่า ได้มีการบัญญัติเกี่ยวกับหมวดการปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ไม่ได้มีการบัญญัติเกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนกลางและการบริหารราชการส่วนภูมิภาคแต่อย่างใด สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้าน จ.กระบี่ จะไม่รอให้มีการแจ้งว่าจะมีการบัญญัติกฎหมายการบริหารราชการส่วนภูมิภาคไว้ในกฎหมายลูก และไม่เห็นด้วยอย่างแน่นอนเพราะหากว่า นายกฯ ประยุทธ์ หมดวาระไปแล้วมีนักการเมืองคิดแก้ไขกฎหมายลูกยุบการปกครองส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เชื่อว่าประเทศจะขาดความมั่นคงอย่างแน่นอน
      
       นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดกระบี่ กล่าวอีกว่า ทางสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้าน จ.กระบี่ ได้มีข้อเสนอความคิดเห็นในมาตรา 49 รัฐต้องดำเนินการตามนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน โดยจัดระบบการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ให้มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ชัดเจนเหมาะสมแก่การพัฒนาประเทศ และสนับสนุนให้จังหวัดมีแผนงบประมาณเพื่อพัฒนาจังหวัด เพื่อประโยชน์ประชาชนในพื้นที่ รัฐต้องดูแลให้มีการปฏิบัติตาม และบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด และจะรอดูว่าจะได้รับคำตอบอย่างไรต่อไป
ขอบคุณ//ผู้จัดการออนไลน์

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น